Niedziela Chrztu Pańskiego „A” – 08.01.2023 r.

1. Wraz z dzisiejszą niedzielą, Niedzielą Chrztu Pańskiego, kończymy w liturgii okres Bożego Narodzenia, chociaż kolędy, przeplatane pieśniami okresowymi śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego.
 
2. W tym tygodniu msze św. w kościele parafialnym o godz. 17.00, w filialnym o 16.00.
 
3. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych.
 
4. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na ogrzewanie naszych kościołów.
 
5. W tym tygodniu ciąg dalszy wizyty duszpasterskiej:
 
6. W niedzielę 29 stycznia odbędzie się Kolędowanie Dzieciątku Jezus w naszej świątyni parafialnej. Wszyscy, którzy chcieliby włączyć się do grupy śpiewającej, grającej na różnych instrumentach, czy zaśpiewać Jezusowi pojedynczo lub w grupie przygotowaną przez siebie kolędę to mogą wystąpić, proszę o zgłoszenia do pani Organistki i ks. Daniela. Wszyscy inni mogą przyjść i wspólnie kolędować.
 
8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu proszę:
 
9. W ostatnim czasie ofiary na potrzeby kościoła złożyli: ….. Bóg zapłać za te ofiary.
 
10. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 

Msza św. w intencji zmarłego papieża seniora Benedykta XVI

Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski na prośbę przewodniczącego KEP zdecydował, by, w łączności ze wszystkimi wiernymi w Polsce, w każdym kościele parafialnym na terenie Archidiecezji księża w dniu pogrzebu (5 stycznia, godz. 9.30), po zakończeniu uroczystości pogrzebowych w Watykanie, odprawili Mszę Świętą w intencji zmarłego Papieża Benedykta XVI.

W związku z tym rozporządzeniem Księdza Metropolity w naszym kościele parafialnym Msza Święta w intencji zmarłego Papieża Benedykta XVI, ze względu na pogrzeb w parafii, będzie odprawiona w piątek,  6 stycznia o godz. 10.30

Zapraszamy wiernych do udziału w Eucharystii i do modlitwy w intencji Zmarłego Ojca Świętego.

Zmarł papież senior Benedykt XVI

W sobotę, 31 grudnia 2022 r., zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI.

Był 265. Następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku.
Po ustąpieniu z urzędu ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.
 
Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w diecezji pasawskiej.
Dzieciństwo i młodość spędził w Traunstein nieopodal granicy austriackiej.
 
W latach 1946-1951 studiował filozofię i teologię we Fryzyndze i Monachium.
29 czerwca 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie.
W 1953 r. zdobył stopień doktora na podstawie dysertacji o św. Augustynie,
pt. Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele.
Został też wykładowcą dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze.
W 1957 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy o św. Bonawenturze
pt. Teologia dziejów u św. Bonawentury.
W 1958 r. został profesorem kolegium we Fryzyndze.
W latach 1959-1966 pracował jako profesor w Bonn.
 
W latach 1962-1965, podczas Soboru Watykańskiego II,
ks. Ratzinger by teologicznym doradcą kard. Josefa Fringsa, abp. Kolonii i przewodniczącego Episkopatu RFN.
Współpracował nad ostateczną wersją najważniejszych dokumentów soborowych.
Później zajmował ważne stanowiska w Konferencji Episkopatu Niemiec
i w Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie.
 
W latach 1966-1969 wykładał jako profesor w Tybindze.
W latach 1969-1977 był profesorem w Ratyzbonie, gdzie pełnił też funkcję wicerektora uniwersytetu.
 
25 marca 1977 r. papież Paweł VI mianował go arcybiskupem Monachium i Fryzyngi.
Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Współpracownik prawdy.
Sakrę biskupią przyjął 28 maja 1977 r. z rąk biskupa Würzburga – Josefa Stangla,
a 27 czerwca 1977 r. został kreowany kardynałem.
 
25 listopada 1981 r. Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji Nauki Wiary,
z czym łączyło się również stanowisko przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej
i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
15 lutego 1982 r. ustąpił z urzędu arcybiskupa Monachium i Fryzyngi.
 
5 grudnia 1992 r. zaprezentowano w Watykanie Katechizm Kościoła Katolickiego,
opracowywany od 1986 r. pod kierownictwem kard. Ratzingera.
W 2000 r. została ogłoszona przez kard. Ratzingera deklaracja „Dominus Iesus” (6 sierpnia)
o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła.
 
W 2002 r. został dziekanem Kolegium Kardynalskiego.
8 kwietnia 2005 r. przewodniczył Mszy św. żałobnej papieża Jana Pawła II
i od 18 kwietnia kierował obradami konklawe mającego wybrać nowego papieża.
 
19 kwietnia 2005 r., w drugim dniu zgromadzenia kardynałów, w czwartym głosowaniu,
kard. Joseph Ratzinger został wybrany 265. papieżem, przybierając imię Benedykt XVI.
Nawiązał nim do „papieża pokoju” Benedykta XV oraz patrona Europy
i założyciela zakonu benedyktynów – św. Benedykta z Nursji.
Był pierwszym Niemcem na urzędzie papieskim od czasów Wiktora II (1055-57).
 
Jako papież, Benedykt XVI przyjechał do Polski w dniach 25-28 maja 2006 roku.
W czasie swojej podróży apostolskiej odwiedził Warszawę oraz miejsca związane z osobą papieża Jana Pawła II:
Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, Oświęcim.

Nowy Rok A.D. 2023 – Ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1. W dniu dzisiejszym Uroczystość Bożej Rodzicielki. Jest to szczególny dzień modlitwy o pokój na świecie. Módlmy się o pokój w Ukrainie.
 
2. Również dzisiaj od godz. 8.30 do 15.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna Adoracja. Zapraszamy do modlitewnego czuwania.
 
3. Wczoraj, 31 grudnia 2022 r., zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI.
Był 265. Następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Po ustąpieniu z urzędu ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu. Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu.
 
4. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
 
5. Msze św. w tygodniu: w kościele parafialnym będą o godz. 17.00, na Różance do środy o godz. 15.00, w czwartek o 16.00
 
6. W piątek – I piątek miesiąca i Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Jest to święto obowiązkowe, a więc mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. Msze św. jak w każdą niedzielę. Poświecenie kredy i kadzidła na każdej Mszy św. Poświęconą kredą znaczymy drzwi naszych domów, jest to forma publicznego wyznania wiary i prośby o Boże błogosławieństwo w nowym roku. Składka w tym dniu przeznaczona będzie na misje. Nie ma obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 
7. Za tydzień w niedzielę święto Chrztu Pańskiego, kończy się czas Bożego Narodzenia.
 
8. Od poniedziałku ciąg dalszy wizyty duszpasterskiej:
- ks. proboszcz w poniedziałek i wtorek – strona północna dalej w stronę kościoła
W środę – Pułanek od góry i domy przy drodze do remizy,
w czwartek – od państwa Rządów w stronę kościoła parafialnego. Początek od godz.14.00

- ks. wikariusz – w poniedziałek Doboszówka, od wtorku i w kolejne dni ciąg dalszy Różanka.
Początek po Mszy św. o godz. 15.00
 
9. Bóg zapłać za ofiary złożone w Stary Rok na ubezpieczenie budynków parafialnych.
 
10. W przyszłą niedzielę składka na ogrzewanie naszych kościołów.
 
11. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ub. tygodniu, a w tym tygodniu proszę:…
 
12. W ostatnim czasie ofiary na potrzeby kościoła złożyli: …. Bóg zapłać za te ofiary.
 
13. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
14. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie dzisiejszej Uroczystości i na cały ten rozpoczynający się dziś Nowy 2023 Rok – życzymy Wam drodzy Parafianie i Goście obfitych łask Bożych, Błogosławieństwa Bożej Dzieciny i czułej opieki Świętej Bożej Rodzicielki.