Kult Dzieciątka Jezus

Cudowne Dzieciątko Jezus
w Kościele Parafialny pw. Św. Barbary w Golcowej

Kult Dzieciątka Jezus w parafii Golcowa związany jest bardzo ściśle z Marią Śmigiel. Urodziła się dnia 20.07.1875 roku w Golcowej.

Nie wiadomo, gdzie zostało zasiane w niej to ziarno czci do Dzieciątka. Maria często wyjeżdżała poza miejsce zamieszkania szukając pracy. Być może przebywając we Lwowie, w Krakowie lub w innych miejscach zetknęła się właśnie tam z kultem do Dzieciątka Jezus.

Pod wpływem tego, kult ten zakiełkował także w jej sercu. Około 1920 roku zakupiła dla siebie Statuetkę Dzieciątka Jezus. Była to mała figurka około 25 cm z porcelany.
W roku 1924 wybuchł groźny pożar w sąsiedztwie Marii. Spaleniu uległo 5 budynków. Istniało wielkie zagrożenie dalszego rozprzestrzenienia się ognia na dalsze domy. Wówczas Maria wyniosła swoją figurkę Dzieciątka Jezus z domu i zaczęła żegnać nią ogień. Wtedy wiatr zmienił kierunek i tym samym zagrożenie spalenia się następnych budynków ustało. Wydarzenie to, uznano za cudowne ocalenie za sprawą Dzieciątka Jezus i od tej pory rozpoczął się kult wśród mieszkańców Golcowej.

Gdy kult zarówno w jej sercu, jak i wśród innych mieszkańców Golcowej rozwijał się coraz bardziej, wówczas czy to jej brat Jan, który pracował w Pradze, czy też ona sama zakupiła tę większą Figurkę (ok. 60 cm), by była czczona przez wiernych w kościele. Kupiła Ją za własne, zarobione pieniądze jako podziękowanie za uzdrowienie. Zakupioną Figurkę przekazała ówczesnemu proboszczowi w Golcowej, ks. Janowi Lisińskiemu około 1925 roku.

Maria przez wiele lat z miłością i całkowitym oddaniem opiekowała się w/w Statuą. Robiła to z nadzwyczajnym oddaniem i poświęceniem, dlatego nazywano ją: „Śmiglówną lub Marią od Dzieciątka Jezus”.
W czasie swojego życia Maria bardzo rozpowszechniła kult Dzieciątka Jezus w Golcowej. Ona sama była gorliwą czcicielką Dzieciątka przez całe swoje życie i innych mobilizowała do oddawania Jemu czci. W każdą niedzielę organizowała modlitwy przed i po Mszy św. z dziećmi zorganizowanymi w kółkach modlitw do Dzieciątka Jezus, w których uczestniczyli również starsi.

Wyrazem rozwijającego się kultu i wielkiego zawierzenia Bożej Dziecinie są liczne zapiski samej Marii w jej notesie o wielu doznanych łaskach od Dzieciątka Jezus przez parafian z Golcowej i nie tylko. Zostało zgromadzonych w archiwum parafialnym wiele świadectw spisanych przez ludzi, którzy sami doznali łaski lub ich bliscy, czy znajomi. O wielkiej czci oddawanej Dzieciątku świadczą spotykane w wielu rodzinach, domach obrazy Dzieciątka Jezus, figurki, różne książeczki do modlitwy, broszurki, koronki, z których korzysta i na których modli się do dziś wiele osób starszych i młodszych. Twierdzą, że codziennie odmawiają te modlitwy.
To wszystko świadczy, że kult Dzieciątka Jezus od wielu już lat był i jest nadal żywy wśród parafian, jak również wśród tych, którzy pochodzą z Golcowej, a obecnie mieszkają w innych terenach Polski, a nawet za granicą. Od wielu lat każdego roku przyjeżdżają grupy lub indywidualni pielgrzymi do naszego Cudownego Dzieciątka Jezus, by przedstawić swoje prośby lub też podziękować za otrzymane łaski.

Zapraszamy do naszej świątyni
i do Cudownego Dzieciątka Jezus

  • w każdy wtorek o godz. 18.00 – Nieustanna Nowenna do Dzieciątka Jezus
  • 25 dnia każdego miesiąca o godz. 18.00 – Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus połączone z błogosławieństwem Cudowną Figurką: Rodzin i dzieci, matek w stanie błogosławionym i małżonków czekających na dar potomstwa.

  • BOSKIE DZIECIĄTKO JEZUS
    BŁOGOSŁAW NAM !

Comments are closed.