ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1) Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole Kościelnym w Golcowej
2) Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane i instalacyjne w budynkach Zespołu kościelnego w Golcowej
3) Zmiana Zapytania ofertowego – ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole kościelnym w Golcowej i wydłużenie terminu składania ofert
4) WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Dotyczy zapytania ofertowego na roboty instalacyjne w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole kościelnym w Golcowej
5) Ogłoszenie wyników z postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2017 roku na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostaw w budynkach Zespołu kościelnego w Golcowej
6) Ogłoszenie wyników z postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2017 roku na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie wykonania monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole kościelnym w Golcowej.
7) Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole kościelnym w Golcowej
8) Ogłoszenie wyników z postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 7 listopada 2017 roku na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole kościelnym w Golcowej

Comments are closed.