Cmentarz Parafialny


Pierwotnie podobnie jak to było w zwyczaju cmentarz znajdował się przy kościele. O tym świadczy nie tylko dokument powizytacyjny z 1745 r., lecz również obecność szczątków ludzkich znajdowanych podczas każdorazowych prac remontowych kościoła.
Daty przeniesienia cmentarza na zbocze położone na wschód od kościoła nie udało się ustalić. Wiadomo natomiast, że pierwotna powierzchnia tego cmentarza wynosiła 60 arów i 42 m (1 morg, 80 sążni). Obecna powierzchnia cmentarza to 2,083 ha. Na podstawie najstarszych nagrobków można uznać, że cmentarz golcowski na obecnym miejscu zainstalowany został pod koniec XVIII wieku.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W GOLCOWEJ

 1. Zarządcą cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka w Golcowej.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do:
  • zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym,
  • przestrzegania porządku i czystości
 3. Zabronione jest przebywanie na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym i spożywanie napojów alkoholowych.
 4. Zabronione jest sadzenie drzew i krzewów bez zgody Zarządcy cmentarza oraz zabrania się niszczenia drzew.
 5. Obowiązek pielęgnacji grobów należy do rodziny zmarłych.
 6. Zamiar wykonania nowego nagrobka, piwniczki lub remont już istniejącego należy zgłosić i uzgodnić z Zarządcą Cmentarza oraz wnieść ustalone opłaty.
 7. Prace remontowe i budowlane prowadzone na cmentarzach przy nagrobkach i grobowcach oraz usługi pogrzebowe wymagają zezwolenia Zarządcy Cmentarza.
 8. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych mogą sprowadzać potrzebne materiały budowlane po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza.
 9. Zobowiązuje się osoby porządkujące miejsca grobów swoich bliskich, czy ich otoczenia o wysypywanie śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.
 10. Wjeżdżanie na cmentarz pojazdami odbywa się za zezwoleniem Zarządcy Cmentarza.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.

REGULAMIN KAPLICY CMENTARNEJ W GOLCOWEJ

 1. Kaplica Cmentarna położona na cmentarzu parafialnym w Golcowej stanowi własność Parafii Golcowa.
 2. Zarządcą Kaplicy Cmentarnej jest Ksiądz Proboszcz.
 3. Korzystanie z Kaplicy Cmentarnej dla Parafian jest nieodpłatne,  z poza Parafii odpłatne, zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej.
 4. Zezwolenia na skorzystanie z Kaplicy celem przechowania Ciała Zmarłych udziela Ksiądz Proboszcz.
 5. Klucze do Kaplicy są u Pana Grabarza, który udostępni je po uzyskaniu zgody od Ks. Proboszcza.
 6. Niedozwolone jest samowolne usuwanie i przestawianie urządzeń w Kaplicy.
 7. Za sprzęt znajdujący się w Kaplicy odpowiada Rodzina Zmarłego.
 8. W trakcie przechowywania Ciała Zmarłego w kaplicy jest możliwość przebywania w niej i modlitwy przez cały ten czas.
 9. Przy wychodzeniu wszystkich z Kaplicy pamiętamy o:
  • wyłączeniu świateł wewnątrz Kaplicy
  • wyłączeniu światła w chłodni
  • zgaszeniu świec
  • Podczas przechowywania Ciała Zmarłego w Kaplicy można włączyć (także na noc) światła na balkonie (przy wejściu)-( na tablicy przełącznik nr 3).
 10. Po wyprowadzeniu Ciała Zmarłego z Kaplicy w czasie pogrzebu wyłączamy wszystkie światła i wyłączamy chłodnię wyłącznikiem i kabel z gniazdka.
 11. Po pogrzebie robimy w miarę możliwości porządek i przekazujemy Kaplicę, i klucze Panu Grabarzowi.

Comments are closed.