V Niedziela W. Postu „A”- 26.03.2023 r.

1. Następujące osoby przygotowują się do sakramentu małżeństwa:……
 
2. Dzisiaj Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym po Mszy św. o godz. 10.30 i o godz. 13.30.
 
3. Msze św. w tygodniu: w obu kościołach o godz. 18.00,
W piątek Droga Krzyżowa w kościele parafialnym o godz. 17.30. i 19.00, w kościele filialnym o godz. 17.00.
 
4. W tym tygodniu przypada:
- W poniedziałek – Nabożeństwo do św. Jana Pawła II
- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus
- W środę – Nabożeństwo do św. Józefa w intencji Kościoła i ofiarodawców
- W czwartek – nabożeństwo do św. Barbary
- W piątek – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
- W sobotę – I sobota miesiąca i Nieustanna Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
 
5. Spowiedź przedświąteczna z udziałem księży z dekanatu będzie w naszej parafii w środę w godzinach:
w obu kościołach: od godz. 10.30 – 11.30 i 16.00 – 17.30.

Proszę korzystać z tej okazji do spowiedzi i nie odkładać na ostatnie chwile przed świętami, bo wtedy nie będzie już dużo czasu na spowiedź.
 
6. W środę na Mszę św. godz. o 18.00 i spotkanie formacyjne w kościele parafialnym zapraszamy uczniów klas VI i VIII i ich rodziców.
 
7. W najbliższy piątek odwiedzimy chorych z Komunią św.
 
8. Przyszła niedziela to niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm o godz. 9.00, 10.30 i 14.00.
Po Mszy św. o godz.14.00 wyruszymy na Drogę Krzyżową z kościoła filialnego do kościoła parafialnego i tutaj będzie Msza św.
 
9. W ostatnim czasie ofiarę na potrzeby kościoła złożył:… Bóg zapłać za tę ofiarę.
 
10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ub. tygodniu, a w tym tygodniu proszę:
 
11. Ogłoszenie Straży ……
 
12. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..

IV Niedziela W. Postu „A”- 19.03.2023 r.

2. Trwają nasze rekolekcje parafialne. Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym będą po Mszy św. o godz. 10.30 i o godz. 13.30. W poniedziałek Msze św. z udziałem chorych i starszych o godz. 8.00 w kościele parafialnym i o godz. 9.00 na Różance. Po Mszy św. o godz.16.00 i 18.00 nauka stanowa dla rodziców i małżonków. We wtorek Msze św. z nauka ogólna o godz. 8.00 i 9.00. Wieczorem Msz św. nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym oraz uroczyste błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji o godz. 16.00 i 18.00. Składka we wtorek przeznaczona na potrzeby rekolekcji.
 
3. Od środy Msze św.: w kościele parafialnym będą o godz. 18.00, na Różance o godz. 17.00.
 
4. W tym tygodniu przypada:
 
- W poniedziałek – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. To dzień szczególnej modlitwy za ojców. Jest to także dzień imienin ks. abpa Józefa Michalika, a także wielu naszych parafian. Wszystkich Solenizantów polecamy w naszej modlitwie.
- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus
- W środę – Nabożeństwo do św. Józefa w intencji Kościoła i ofiarodawców
- W czwartek – Nabożeństwo do św. Barbary
- W piątek – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Droga Krzyżowa w kościele parafialnym o godz. 17.30 i 19.00, na Różance o godz. 17.00.
- W sobotę – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlić się będziemy o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Podobnie jak w latach poprzednich zachęcam do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Deklaracje są na bocznych ołtarzach.
Również w sobotę – z racji 25 dnia miesiąca uroczyste nabożeństwo do Dzieciątka Jezus połączone z odczytaniem podziękowań i próśb oraz błogosławieństwem Cudowną Figurką naszego Dzieciątka. Nabożeństwo to odbędzie się w kościele parafialnym o godz. 18.00.
 
5. Bóg zapłać za ofiary złożone na ogrzewanie kościołów. Dzisiejsza zbiórka do puszek jako jałmużna postna na Fundację Pomocy Młodzieży Wzrastanie.
 
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ub. tygodniu, a w tym tygodniu proszę: ..
 
7. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
8. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

Rekolekcje Parafialne – kościół parafialny

18-21 marca 2023 r.
 
Kościół parafialny
 
Sobota – 18.03.2023
 
17.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
- Nauka Misyjna dla młodzieży
 
Niedziela – 19.03.2023
 
7.30 – Msza św. z nauką misyjną
 
10.30 – Msza św. z nauką misyjną
- Gorzkie Żale
 
15.15 – Msza św. z nauką misyjną
 
Poniedziałek – 20.03.2023
 
8.00 – Msza św. z nauką misyjną z udziałem chorych i starszych
 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
- Nauka Misyjna dla Rodziców.
 
Wtorek – 21.03.2023
 
8.00 – Msza św. z nauką misyjną
 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
- Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym
i zakończenie Renowacji Misji św.