Zarządzenie i Ogłoszenie

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

ZARZĄDZENIE
 
Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:
 
1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:
 
a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.
 
2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
 
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
 
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.
 
Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.
 
3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
c. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
d. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
e. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
f. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
g. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidulaną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
h. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.
 
4. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:
 
a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.
 
5. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).
 
6. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.
 
7. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.
 
8. Wszystkie rozporządzenia dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na stronie przemyska.pl.
 
Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.
 
Z serca wszystkim błogosławię
 

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
/-/ abp Adam Szal
 
KANCLERZ KURII
/-/ ks. Bartosz Rajnowski

Ogłoszenie

 
W związku z poważnymi zagrożeniami, które płyną do nas ze strony możliwości zarażenia korona wirusem słyszeliśmy już cały szereg informacji, zarządzeń i zaleceń ze strony władz państwowych, samorządowych i Sanepidu. Również dzisiaj ze strony władzy kościelnej. Tak jak powiedział ks. Arcybiskup:

- te grupy wiernych, którzy są lub czują obawę przed zarażeniem niech korzystają z udzielonej dyspensy, czyli nie uczestniczą we Mszy św. w kościele, tylko modlą się w domu i uczestniczą we Mszy św. przez pośrednictwo mediów.

- Bądźmy ostrożni, gdy sami mamy takie, lub spotykamy się z innymi osobami z objawami infekcji – aby nie zarażać innych.

- aby zmniejszyć ilość osób zgromadzonych na jednej Mszy św. i zapewnić bezpieczną odległość wprowadzamy na ten czas dodatkowe Msze św. tj. w kościele parafialnym o godz. 9.00 i na Różance o godz. 10.30.

- przypominamy również, że jest możliwość uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej już w sobotę wieczorem.

- przyjmowanie Komunii św. – ks. Arcybiskup zachęca do przyjmowania na rękę, ale też musimy zadbać, że ta ręka jest bezpieczna. Wówczas nie odchodzimy, lecz spożywamy z ręki przy kapłanie.

- nie podajemy ręki na znak pokoju tylko skinienie głowy.

- kropielnice są puste, kto chce korzystać z wody święconej w domu, proszę przynieść do kościoła to kapłan poświęci.

- aby nie robić masowych spowiedzi przedświątecznych to będziemy spowiadać codziennie przed Mszą św., a bliżej świąt godzinę lub dwie przed Mszą św. – tak by wszyscy chętni mogli skorzystać, ale bez tłoczenia się.
- bardzo proszę o korzystanie z kancelarii parafialnej tylko w bardzo ważnych spawach np. w sprawie pogrzebu, można natomiast kontaktować się telefonicznie.
 
O innych wskazaniach i zarządzenia słyszeliśmy i słyszymy na bieżąco. Dla naszego wspólnego dobra, aby chronić nas samych i nasze rodziny musimy być zdyscyplinowani i odpowiedzialni w swoim postępowaniu w tym niebezpiecznym czasie. Nie panikujmy, ale i nie lekceważmy zagrożenia. Jeśli nie musimy to nie wychodźmy z domów, nie odwiedzajmy znajomych. Dzieci, młodzież i studenci niech pozostaną w domu.

Wracający z zagranicy niech również zgodnie z wymogami sanepidu odbędą dwu tygodniową kwarantannę w domu. Nie lekceważmy tego. To jest konieczne, aby uchronić siebie, rodzinę i innych od kolejnych zarażeń. Bądźmy odpowiedzialni. To co u nas jest, to zostało przywiezione z zagranicy – Niemcy, Anglia, Włochy, Francja, Hiszpania, Norwegia i inne kraje. Bądźmy naprawdę ostrożni i odpowiedzialni.
 
Nam wierzącym oprócz tych środków ostrożności pozostaje i to przede wszystkim modlitwa. Módlmy się gorąco przepraszając Boga za nasze grzechy i wzywajmy Bożego Miłosierdzia. Oprócz tej indywidualnej formy modlitwy są propozycje i zachęty do rodzinnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30, ale może to być również w innych czasie. Ważne, byśmy o tej modlitwie pamiętali dołączając może jakieś indywidualne umartwienia i uczynki pokutne.
 
Boże, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.
 

III Niedziela W. Postu „A”- 15.03.2020 r.

1. Następujące osoby przygotowują się do przyjęcia Sakramentu małżeństwa:
- Łukasz Sebastian Frankiewicz, zam. w Równem i Maria Małgorzata Wolanin, zam. w Golcowej. Zapowiedź II.
 
2. Dzisiaj Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 10.30 i o godz. 14.00, a później Msza św.
 
3. Dzisiaj przy obydwu kościołach po każdej Mszy św. zbiórka do puszek jako wsparcie finansowe dla Daniela Kobiałki, który jest w stanie śpiączki i potrzebuje długotrwałej, kosztownej rehabilitacji.
 
4. Msze św. w tygodniu: w kościele parafialnym będą o godz. 17.00, na Różance o godz. 16.00.
 
5. W tym tygodniu przypada:
- W poniedziałek – Nabożeństwo do św. Jana Pawła.
- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus.
- W środę – Nabożeństwo do św. Józefa w intencji ofiarodawców
- W czwartek – nabożeństwo do św. Barbary i Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. To dzień szczególnej modlitwy za ojców. Jest to także dzień imienin ks. abpa Józefa Michalika oraz Ojca św. Benedykta XVI, a także wielu naszych parafian. Wszystkich Solenizantów polecamy w modlitwie.
- W piątek – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Droga Krzyżowa w kościele parafialnym o godz. 16.30, na Różance o godz. 16.00 – a później Msza św. W kościele parafialnym również o godz. 19.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dla tych, którzy nie mogli przyjść wcześniej. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
- W sobotę – Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 
6. Bóg zapłać za ofiary złożone do puszki jako pomoc dla misjonarzy. Złożono …. zł. Część z tych ofiar przekazałem do Kurii, część ks. Wojciechowi Bacior do Ekwadoru ……, za co On serdecznie dziękuje.
 
7. W ostatnim czasie ofiarę na kościół parafialny złożyli: ….. Bóg zapłać. Bóg zapłać również za wszystkie ofiary składane na utrzymanie cmentarza.
 
8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ub. tygodniu, a w tym tygodniu proszę: ..
 
9. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
10. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie Dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
 

Ogłoszenie
 
W związku z poważnymi zagrożeniami, które płyną do nas ze strony możliwości zarażenia korona wirusem słyszeliśmy już cały szereg informacji, zarządzeń i zaleceń ze strony władz państwowych, samorządowych i Sanepidu. Również dzisiaj ze strony władzy kościelnej. Tak jak powiedział ks. Arcybiskup:

- te grupy wiernych, którzy są lub czują obawę przed zarażeniem niech korzystają z udzielonej dyspensy, czyli nie uczestniczą we Mszy św. w kościele, tylko modlą się w domu i uczestniczą we Mszy św. przez pośrednictwo mediów.

- Bądźmy ostrożni, gdy sami mamy takie, lub spotykamy się z innymi osobami z objawami infekcji – aby nie zarażać innych.

- aby zmniejszyć ilość osób zgromadzonych na jednej Mszy św. i zapewnić bezpieczną odległość wprowadzamy na ten czas dodatkowe Msze św. tj. w kościele parafialnym o godz. 9.00 i na Różance o godz. 10.30.

- przypominamy również, że jest możliwość uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej już w sobotę wieczorem.

- przyjmowanie Komunii św. – ks. Arcybiskup zachęca do przyjmowania na rękę, ale też musimy zadbać, że ta ręka jest bezpieczna. Wówczas nie odchodzimy, lecz spożywamy z ręki przy kapłanie.

- nie podajemy ręki na znak pokoju tylko skinienie głowy.

- kropielnice są puste, kto chce korzystać z wody święconej w domu, proszę przynieść do kościoła to kapłan poświęci.

- aby nie robić masowych spowiedzi przedświątecznych to będziemy spowiadać codziennie przed Mszą św., a bliżej świąt godzinę lub dwie przed Mszą św. – tak by wszyscy chętni mogli skorzystać, ale bez tłoczenia się.
- bardzo proszę o korzystanie z kancelarii parafialnej tylko w bardzo ważnych spawach np. w sprawie pogrzebu, można natomiast kontaktować się telefonicznie.
 
O innych wskazaniach i zarządzenia słyszeliśmy i słyszymy na bieżąco. Dla naszego wspólnego dobra, aby chronić nas samych i nasze rodziny musimy być zdyscyplinowani i odpowiedzialni w swoim postępowaniu w tym niebezpiecznym czasie. Nie panikujmy, ale i nie lekceważmy zagrożenia. Jeśli nie musimy to nie wychodźmy z domów, nie odwiedzajmy znajomych. Dzieci, młodzież i studenci niech pozostaną w domu.

Wracający z zagranicy niech również zgodnie z wymogami sanepidu odbędą dwu tygodniową kwarantannę w domu. Nie lekceważmy tego. To jest konieczne, aby uchronić siebie, rodzinę i innych od kolejnych zarażeń. Bądźmy odpowiedzialni. To co u nas jest, to zostało przywiezione z zagranicy – Niemcy, Anglia, Włochy, Francja, Hiszpania, Norwegia i inne kraje. Bądźmy naprawdę ostrożni i odpowiedzialni.
 
Nam wierzącym oprócz tych środków ostrożności pozostaje i to przede wszystkim modlitwa. Módlmy się gorąco przepraszając Boga za nasze grzechy i wzywajmy Bożego Miłosierdzia. Oprócz tej indywidualnej formy modlitwy są propozycje i zachęty do rodzinnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30, ale może to być również w innych czasie. Ważne, byśmy o tej modlitwie pamiętali dołączając może jakieś indywidualne umartwienia i uczynki pokutne.
 
Boże, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.
 

Dodatkowe Msze św. w naszych kościołach

Aby zmniejszyć ilość osób zgromadzonych na jednej Mszy św. i zapewnić bezpieczną odległość wprowadzamy na ten czas już od jutra tj. 15.03. dodatkowe Msze św. tj. w kościele parafialnym o godz. 9.00 i na Różance o godz. 10.30.

I Niedziela W. Postu „A” – 01.03.2020 r.

1. Dzisiaj Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym po Mszy św. o godz. 10.30 i o godz. 14.00, a później Msza św., tak, by ci którzy byli na mszy św. przed południem mogli uczestniczyć tylko w Gorzkich Żalach i wrócić do domu. Zachęcam do licznego udziału w tym nabożeństwie, rozważania i wyrażenia naszej wdzięczności za mękę i śmierć Pana Jezusa, którą podjął dla naszego zbawienia.
 
2. Dzisiaj również w naszym kościele parafialnym wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu od Mszy św. porannej do godz. 15.15. Zapraszamy do modlitewnego czuwania.
 
3. Msze św. w tygodniu: w kościele parafialnym będą o godz. 17.00, na Różance o 16.00
 
4. W tym tygodniu przypada:

- W poniedziałek – Nabożeństwo do św. Jana Pawła II

- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus

- W środę – - Święto św. Kazimierza Królewicza i Nabożeństwo do św. Józefa w intencji ofiarodawców.

- W czwartek – Nabożeństwo do św. Barbary.

- W piątek – I piątek miesiąca, wystawienie Najśw. Sakr. od godz. 16.00 i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Odwiedzimy chorych. Msza św. również rano o godz. 7.00. Do spowiedzi zapraszamy już od poniedziałku.

Droga Krzyżowa o godz. 16.30 w kościele parafialnym, na Różance o godz. 16.00, a później Msza św. Dla młodzieży i tych, którzy nie mogą przyjść wcześniej Droga Krzyżowa w kościele parafialnym o godz.19.00. Zachęcam do liczniejszego udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej zarówno dorosłych jak i dzieci oraz młodzież.

- W sobotę – I sobota i Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 
5. Dzisiejsza przeznaczona składka jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Za tydzień w 2 niedzielę Wielkiego Postu odbędzie się dobrowolna zbiórka do puszek przed kościołem jako pomoc misjonarzom pracującym na misjach.
 
6. W przyszłą niedzielę Dzień Kobiet – modlimy się w intencji kobiet.
 
7. Zapisy na Spotkanie Młodych do najbliższej niedzieli.
 
8. W ostatnim czasie ofiarę na kościół parafialny złożyli ….. Bóg zapłać.
 
9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ub. tygodniu, a w tym tygodniu proszę: …
 
10. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
11. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijcie Boże błogosławieństwo.