VI Niedziela Wielkanocna „A” – 17.05.2020 r.

1. Msze św. w tygodniu w kościele parafialnym o godz. 18.00, na Różance o godz. 17.00.
 
2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje(Dni Krzyżowe). Przez udział u Eucharystii, Nabożeństwie Majowym będziemy modlić się o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy na roli.
 
3. W tym tygodniu przypada:
- W poniedziałek – przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W czasie Mszy św. będziemy dziękować Panu Bogu za dar Jego życia i posługi dla całego Kościoła. Zachęcamy do sięgania do tekstów Jego nauczania, które kierował szczególnie do nas, Polaków.
- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus
- W środę – Nabożeństwo do św. Józefa w int. ofiarodawców
- W czwartek – Nabożeństwo do św. Barbary
- W piątek – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, oraz początek Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
- W sobotę – Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 
4. W najbliższą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. O godz. 10.30 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu nasz parafianin – alumn Krzysztof Herbut przyjmie święcenia diakonatu. Naszą modlitwą otaczamy kleryka Krzysztofa i wszystkich, którzy przygotowują się do przyjęcia tych święceń.
 
5. Na stronie internetowej naszej parafii zamieszczone są najnowsze komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. W nawiązaniu do tych rozporządzeń informujemy, że:
- z Sakramentu Pokuty w naszych kościołach można korzystać codziennie pół godziny
przed każdą Mszą św. (przy spowiedzi prosimy nie dotykać rękami folii)
- Podczas każdej Mszy św. można przyjąć Komunię św.
- Według najnowszych przeliczników – od dzisiejszej niedzieli, w naszych kościołach
w liturgii może uczestniczyć ok. 30 osób
 
6. Spotkanie rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania w poniedziałek po Mszy św. w kościele filialnym.
 
7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ub. tygodniu, a w tym tygodniu proszę:..
 
8. Bóg zapłać p. Andrzejowi Wolanin za kamień na drogę przy wikarówce.
 
9. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
10. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie Dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo
 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu – 14.05.2020

Przemyśl, 14 maja 2020 r.

I.
 
Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła w 2003 roku nowe przykazania kościelne w następującym brzmieniu:
 
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 
Przypominając o obowiązkach wynikających z przykazań kościelnych, zachęcamy wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii świętej. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 roku). Zachęcamy jednocześnie do regularnej spowiedzi świętej, która jest źródłem łaski uświęcającej i daje nam możliwość przyjmowania Ciała Pańskiego.
 
Ponadto, mając na uwadze dobro wiernych, obowiązujące rozporządzenia Rady Ministrów i przyjęte zasady sanitarne, w sprawowaniu sakramentu pokuty należy brać pod uwagę:
 
- prośbę penitenta, wobec której kapłan powinien umożliwić mu skorzystanie z sakramentu pokuty,
- prośbę penitenta co do miejsca słuchania spowiedzi świętej (salka, zakrystia, konfesjonał, zawsze z zachowaniem dyskrecji i zobowiązań sanitarnych),
- dopuszcza się spowiedź świętą w konfesjonale przy zachowaniu zaleceń sanitarnych (folia ochronna, dezynfekcja konfesjonału, maseczka ochronna penitenta, odległość penitentów oczekujących na spowiedź sakramentalną),
- należy przypomnieć wiernym o stałych godzinach sprawowania sakramentu pokuty.
 
Wszystkich Księży prosimy, aby umożliwili wiernym przyjęcie Komunii świętej, także poza Mszą świętą, podając informację o dniu i godzinach jej udzielania (ogłoszenia parafialne, strona internetowa, itp.). Na wyraźną prośbę chorego, można udzielić Komunii świętej w domu chorego, z zachowaniem zasad sanitarnych.

II.
 
Wobec nowych wytycznych dotyczących ilości uczestników w kościele (1 osoba na 10 m2), należy podać ją wiernym do wiadomości w odniesieniu do konkretnego kościoła parafialnego i dojazdowego.

III.
 
W aktualnej sytuacji, Metropolita Przemyski postanowił zmodyfikować wcześniejszą decyzję dotyczącą udzielania sakramentu bierzmowania. Decyzja o przystąpieniu do sakramentu bierzmowania spoczywa na rodzicach dzieci nieletnich lub na kandydatach pełnoletnich. Podejmowanie decyzji jedynie przez katechetów, wikariuszy czy księdza proboszcza jest wysoce nieroztropne i niestosowne.
 
Od 18 maja br. do czasu zakończenia pandemii, w porozumieniu z zainteresowanymi, pozostawiając im całkowitą swobodę i priorytet w podejmowaniu decyzji, można:
 
- przenieść bierzmowanie (dla całej młodzieży lub dla jej części) na późniejszy, bardziej dogodny i bezpieczny czas;
- zachować wcześniej ustalony lub wyznaczyć nowy termin bierzmowania dla tej młodzieży, których rodzice (lub pełnoletni kandydaci) wyraźnie wyrażą taką wolę. W takim przypadku, uroczystość może odbyć się z zachowaniem przepisów dotyczących zarówno ilości uczestników podczas liturgii w konkretnym kościele, jak i środków ochrony przed zarażeniem. W przypadku większej ilości uczestników bierzmowania, można zaplanować je w odpowiednich grupach na kilku Mszach świętych w danym dniu.
 
W każdym przypadku należy, w celu ustalenia szczegółów, wcześniej skontaktować się z wybranym Księdzem Biskupem.

IV.
 
Od 18 maja br. Kuria Metropolitalna, zachowując dotychczasową możliwość załatwiania spraw telefonicznie i poprzez e-mail, będzie przyjmować interesantów w sprawach pilnych, wymagających osobistej obecności w godzinach 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku.
 
Sąd Metropolitalny pozostaje do odwołania zamknięty dla stron i jest z nim możliwy wyłącznie kontakt telefoniczny.
 
ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
——————————–
W nawiązaniu do powyższych rozporządzeń Kurii Metropolitalnej w Przemyślu informujemy, że
- z Sakramentu Pokuty w naszych kościołach można skorzystać codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
- Podczas każdej Mszy św. można przyjąć Komunię św.
- Według najnowszych przeliczników – od niedzieli, 17 maja, w naszych kościołach w liturgii może uczestniczyć ok. 30 osób

Więcej wiernych w kościołach

Rząd zmniejsza restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych.

Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

W obu naszych kościołach w liturgii może uczestniczyć ok. 30 osób.

Harmonogram transmisji

Harmonogram planowanych transmisji, znajduje się w zakładce „TRANSMISJA NA ŻYWO” – w menu po prawej stronie. Będzie on na bieżąco aktualizowany.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania.