Komunikaty

Rząd wdraża kolejne ograniczenia dot. koronawirusa. Premier: „Jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje. Nie można spocząć na laurach”

Co to konkretnie oznacza?

1. Rozporządzenie wchodzi w życie od 25 marca, tj. od środy.

2. Najważniejszym punktem jest ZAKAZ przemieszczania się za wyjątkiem pracy, wolontariatu w walce z COVID, uczestniczeniem w wydarzeniach religijnych oraz „niezbędnych spraw życia codziennego”.

3. Środki transportu zbiorowego działają, ale jednorazowo może nimi jechać nie więcej niż tyle osób, ile liczba miejsc siedzących podzielona przez 2.

4. W wydarzeniach kościelnych może brać udział jednocześnie nie więcej niż 7 osób łącznie ze sprawującymi posługę.

5. Zakaz zgromadzeń, imprez etc. za wyjątkiem takich, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny oraz osoby pozostające w stałym pożyciu.

6. W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy czyli istotne ograniczenie działalności galerii handlowych oraz całkowity zakaz wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

7. Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy (dziś ponad 10000 osób). Wyłączone są jedynie osoby, które podróżują w związku ze służbą jaką pełnią.

W ZWIĄZKU Z TYM ROZPORZĄDZENIEM P. 4 PROSZĘ O DUCHOWĄ OBECNOŚĆ NA MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTWACH ODPRAWIANYCH W KOŚCIELE

Komunikat Metropolity Przemyskiego
z związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

 
Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich kościołach w Archidiecezji, kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Archidiecezji zabrzmiały dzwony.
 
Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie.

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski
 

IV Niedziela W. Postu „A”- 22.03.2020 r.

1. Dzisiaj Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 10.30 i o godz. 14.00.
 
2. Msze św. w tygodniu: w kościele parafialnym będą o godz. 17.00, na Różance o godz. 16.00.
 
3. W tym tygodniu przypada:
- W poniedziałek – Nabożeństwo do św. Jana Pawła II
- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus
- W środę – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się będziemy o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Podobnie jak w latach poprzednich zachęcam do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Można to uczynić w domu. Również w środę z racji 25 dnia miesiąca uroczyste nabożeństwo do Dzieciątka Jezus połączone z odczytaniem podziękowań i próśb oraz ogólnym błogosławieństwem Cudowną Figurką naszego Dzieciątka. Nabożeństwo to odbędzie się w kościele parafialnym o godz. 17.00. Łączmy się duchowo i trwajmy na modlitwie w naszych domach, w naszych rodzinach prosząc to Cudowne Dziecię Jezus o ustanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
- W czwartek – wsp. św. Dobrego Łotra, patrona naszej Archidiecezji i Nabożeństwo do św. Barbary
- W piątek – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Droga Krzyżowa w kościele parafialnym o godz. 16.30. i 19.00, na Różance o godz. 16.00
- W sobotę – Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ub. tygodniu, a w tym tygodniu proszę: ..
 
7. Za tydzień zmiana czasu
 
8. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
9. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli. Są jeszcze Baranki z cukru i paschaliki.
 
Na radosne przeżywanie Dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
 

Ogłoszenie

Kancelaria parafialna nieczynna.
Wyjątek tylko w bardzo ważnych spawach np. w sprawie pogrzebu.
Można natomiast kontaktować się telefonicznie.
W sprawach ślubu – również kontakt telefoniczny

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Komunikat Kurii Metropolitalnej
 
Przemyśl, 14 marca 2020 r.
 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (do pobrania poniżej), które ogranicza sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, mając na uwadze, że ww. ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu, a także w nawiązaniu do pkt. 7. Zarządzenia Metropolity Przemyskiego z dnia 13 marca 2020 r., w poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz w trosce o zdrowie i życie, proszę o przekazanie – wszelkimi dostępnymi środkami medialnymi i komunikacyjnymi – wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Przemyskiej zachęty do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w kościele we Mszy Świętej. Dyspensa zostaje rozszerzona na wszystkie osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe. Wiernych korzystających z dyspensy prosimy o korzystanie z transmisji radiowych i telewizyjnych, w szczególności przeprowadzanych przez Radio FARA.
 
Jednocześnie prosimy wiernych, którzy po przyjściu do kościoła stwierdzą większą niż wymaganą Rozporządzeniem ilość uczestników liturgii, aby skorzystali z Mszy odprawianych w innych godzinach. W przypadku przebywających w parafii kilku kapłanów, można celebrować Eucharystię dla wymaganej grupy wiernych w innych pomieszczeniach np. salach katechetycznych, z zachowaniem przepisów liturgicznych oraz wymaganych środków ostrożności i higieny.
 
W mocy pozostaje zachęta, by zwiększyć ilość Mszy Świętych sprawowanych w dni świąteczne, po to, by wierni mogli skorzystać z Eucharystii. Kapłanów proszę jednak, by dostosowali się w tym względzie do dozwolonej przepisami liturgicznymi ilości celebrowanych Mszy świętych w niedzielę i święta. Udział wiernych w nabożeństwach Gorzkich Żali i drogi krzyżowej podlega tym samym przepisom i ograniczeniom.
 
Dobremu i miłosiernemu Bogu, do którego modlimy się w tym trudnym czasie w naszych domach oraz w osobistej modlitwie w kościołach i kaplicach, polecajmy siebie, nasze rodziny, służby medyczne oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.
 
/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu