Odpusty za zmarłych przez cały listopad

Odpusty za zmarłych przez cały miesiąc listopad
 
Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych i czas jej oktawy jest dla katolików okazją do zyskiwania odpustów dla siebie lub swoich zmarłych. W tym roku Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2020 roku – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej opublikowanym 28 października 2021 r.

Publikujemy tłumaczenie Dekretu z 22 października 2020 roku:

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens
 

XXXI Niedziela zwykła „B”- Ur. Rocznicy. Poświęcenia Kościoła 31.10.2021 r.

1. Dziś przeżywamy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego kościoła. Chcemy wyrazić Bogu Najwyższemu naszą wdzięczność za ten Dom modlitwy, w którym On przebywa, a także za ludzi, którzy go wybudowali i na przestrzeni wieków troszczyli i troszczą się o tę świątynię.
 
2. W tygodniu Msze św. w kościele filialnym o 16.00, w kościele parafialnym o godz. 17.00.
 
3. W tym tygodniu przypada:.

- W poniedziałek – 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Nabożeństw będzie następujący: Msze św. o godz. – 7.30 w kościele paraf., o 9.00 w kościele filialnym i o godz. 11.00 na cmentarzu. Później procesja i modlitwy za zmarłych. Po południu nie będzie już Mszy św.

Pamiętajmy, że jest to wielkie i ważne święto – wszyscy mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. Jest to dzień, w którym oddajemy cześć wszystkim Świętym, czyli zbawionym w niebie. Ale jest to też dzień zadumy i refleksji nad życiem. Pamiętajmy, że prawdziwa pamięć o zmarłych to nie tylko uporządkowany i piękny grób, kwiaty, wieńce i znicze – to też jest ważne, są one jednak tylko wyrazem naszej pamięci o nich, ale nic im nie pomagają; ale najważniejsza pomoc zmarłym to nasza modlitwa, to zamówiona i odprawiona Msza św. w ich intencji, to przyjęcie Komunii św., to zyskanie i ofiarowanie odpustów za zmarłych. Ofiarujmy im ten najcenniejszy dar jaki możemy im dać, jeśli ich kochamy.

- We wtorek – Dzień Zaduszny – dzień szczególnej modlitwy w intencji Zmarłych. Msze św. będą na dole o godz. 7.30 i 17.00, na Różance o godz. o 9.00 i 16.00. Po Mszy św. porannej procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.

- W środę – nabożeństwo do św. Józefa

- W czwartek – nabożeństwo do św. Barbary

- W piątek – I piątek miesiąca oraz nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Od godz. 16.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja. Msza św. również rano o godz. 7.00. Odwiedzimy chorych.

- W sobotę – Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 
4. W środę na Mszę św. i spotkanie w kościele parafialnym zapraszamy rodziców i młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
 
5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu proszę: ….
 
6. W ostatnim czasie ofiary na prace na cmentarzu złożyli: …… Bóg zapłać za te ofiary.
 
7. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
8. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
 

XXX Niedziela zwykła „B” – 24.10.2021 r.

1. Msze św. i nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu na Różance o 16.00, w kościele parafialnym o godz. 17.00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy i w kościele i w rodzinach.
 
2. W tym tygodniu przypada:
- W poniedziałek – Nabożeństwo do św. Jana Pawła II i z racji 25 dnia miesiąca uroczyste nabożeństwo do Dzieciątka Jezus połączone z odczytaniem podziękowań i próśb oraz błogosławieństwem Cudowną Figurką naszego Dzieciątka. Nabożeństwo to odbędzie się w kościele parafialnym o godz. 17.00.
- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus
- W środę – Nabożeństwo do św. Józefa w intencji ofiarodawców
- W czwartek – Święto św. Szymona i Judy Tadeusza i Nabożeństwo do św. Barbary
- W piątek – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
- W sobotę – Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
- W przyszłą niedzielę zakończenie nabożeństw różańcowych.
 
4. Przypominamy, że przez cały tydzień będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi pół godziny przed mszą św. Proszę nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni.
 
5. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu proszę: ..
 
7. W ubiegłym tygodniu ofiary na remont kościoła złożyli: …. Na prace na cmentarzu: … (z zeszytu). Bóg zapłać za te ofiary.
 
8. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
 

XXIX Niedziela zwykła „B” – 17.10.2021 r.

1. Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca w Kościele Tydzień Misyjny, w którym modlimy się w intencji misji i za misjonarzy, pamiętajmy szczególnie o tych, którzy pochodzą z naszej parafii (o ks. Wojciechu). Dzisiejsza składka przeznaczona jest na misje.
 
2. Msze św. i nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu na Różance o 16.00, w kościele parafialnym o godz. 17.00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy i w kościele i w rodzinach.
 
3. W tym tygodniu przypada:
- W poniedziałek – wsp. św. Łukasza patrona Służby Zdrowia i Nabożeństwo do św. Jana Pawła II
- We wtorek – wsp. bł. Jerzego Popiełuszki i Nowenna do Dzieciątka Jezus
- W środę – wsp. św. Jana Kantego i Nabożeństwo do św. Józefa w intencji ofiarodawców
- W czwartek Nabożeństwo do św. Barbary
- W piątek – - wsp. św. Jana Pawła II i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
- W sobotę – Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 
4. Przypominamy, że przez cały tydzień będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi pół godziny przed mszą św. Proszę nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni. Pamiętajmy również, aby uporządkować groby swoich bliskich, a może w sąsiedztwie są jakieś groby opuszczone to może choć trochę uprzątnąć.
 
5. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę do puszek na Fundusz Stypendialny dla młodzieży.
 
6. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu proszę: ..
 
8. W ubiegłym tygodniu ofiary na remont kościoła złożyli: …….. Na prace na cmentarzu: … (z zeszytu). Bóg zapłać za te ofiary.
 
9. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijcie Boże błogosławieństwo.