Pracujący w parafii

 

Proboszcz: od 22.08.2009
Wikariusz: od 25.08.2007
Wikariusz: od 25.08.2015

Comments are closed.