Pracujący w parafii

 

Proboszcz: od 22.08.2009
Wikariusz: od 25.08.2017
Wikariusz: od 25.08.2018

Comments are closed.