Uroczystość Zesłania Ducha Świętego „A” – 31.05.2020 r.

1. Dzisiaj, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, za pobożne, publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu” można zyskać odpust zupełny. Dziś także kończy się okres wielkanocny. Od jutra rozpoczyna się okres zwykły w ciągu roku.

3. Msze św. w tygodniu w kościele parafialnym o godz. 18.00, na Różance o 17.00.

4. W tym tygodniu przypada:

- W poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła. Odpust w naszym kościele parafialnym. Msze św. o godz. 7.30 i o 10.30– uroczysta suma odpustowa z udziałem księży i sióstr zakonnych – rodaków z Golcowej, podczas której będziemy dziękować Bogu za dar powołań z naszej parafii, modląc się w intencji kapłanów i sióstr zakonnych i pracujących na misjach pochodzących z naszej parafii. W naszej modlitwie będziemy również prosić Pana Żniwa, aby posłał nowych robotników na swoje żniwo, także z naszej parafii. Również na sumie ks. Stanisław Kudła podziękuje Panu Bogu za 40 lat kapłaństwa. Popołudniu msza św. jeszcze o godz. 18.00. Na Różance o godz. 17.00. Zachęcamy do licznego udziału w tej wspólnej modlitwie. Będzie transmisja Mszy św. o godz. 10.30.

- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus.

- W środę – Nabożeństwo do św. Józefa w int. ofiarodawców

- W czwartek – I czwartek miesiąca i święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego oraz nabożeństwo do św. Barbary.

- W piątek – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i I piątek miesiąca. Odwiedzimy chorych. Prośba, aby ktoś z rodziny czy sąsiedztwa potwierdził chęć zaproszenia kapłana. Msza św. także rano o godz. 7.00. Od godz. 17.00 Wystawienie Najśw. Sakramentu.

- W sobotę – I sobota miesiąca. Kolejne w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Zachęcam do licznego udziału w tym nabożeństwie, aby przez Niepokalane Serce Maryi wypraszać Boże Miłosierdzie nad światem. O godz. 18.00 Msza św. w kościele w Różance, a później procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej do kościoła parafialnego. Do asysty przy Figurze Matki Bożej proszę Róże: p. Józefy Rachwał i Marii Pietrasz oraz Heleny Dobosz.

5. W przyszłą niedzielę Ur. Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, które odnoszą się również do kościołów informujemy, że na terenie Archidiecezji Przemyskiej od tegoż dnia obowiązywać będą niżej podane zasady.

a/ W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich jego uczestników z wyłączeniem osób go sprawujących.

b/ Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w procesji może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłaniania ust i nosa.

c/ Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Przypominamy również zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Eucha¬rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

d/ Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich. Wypada w rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej, ale należy uszanować ich ewentualną prośbę o dalsze jej zawieszenie.

6. W związku z obecną sytuacją Wszystkich, którzy mają do załatwienia sprawę w Kancelarii Parafialnej, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer: 13 434 71 03.

Również ważna informacja: Dodatkowe Msze św. w naszych kościołach będą jeszcze do końca czerwca, a potem wracamy do porządku Mszy św. w niedzielę z przed epidemii.
 
7. Bóg zapłać p. Bogdanowi Rachwał za nieodpłatne wykonanie pewnych prac dla parafii.
 
8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu proszę….
 
9. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
10. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie Dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo
 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu – Przemyśl, 29 maja 2020 r.

 
W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, które odnoszą się również do kościołów informujemy, że na terenie Archidiecezji Przemyskiej od tegoż dnia obowiązywać będą niżej podane zasady.

I.
 
W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich jego uczestników z wyłączeniem osób go sprawujących.

II.
 
Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w procesji może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłaniania ust i nosa.

III.
 
Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Informację powyższą należy podać do wiadomości wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 maja br. (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) oraz za pomocą dostępnych środków przekazu. Warto również przypomnieć wiernym zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

IV.
 
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Uczestnicy procesji mają obowiązek zasłonienia ust i nosa, chyba, że zachowają 2-metrowy dystans od innych.
 
W innym przypadku należy zastosować jedną z propozycji celebracji Bożego Ciała:
 
a) procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła,
 
b) w przypadku większych świątyń – procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych kościoła z tekstami liturgicznymi przewidzianymi na tradycyjną procesję.
 
c) dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy podać godziny) dla indywidualnej modlitwy wiernych i z końcowym błogosławieństwem udzielanym na progu świątyni. Należy uwrażli­wić wiernych na momenty ciszy i modlitwę w milczeniu.
 
d) nabożeństwo Eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
 
Propozycje nabożeństw, o których mowa w punktach c) i d) dostępne są w materiałach dla księży (zakładka: Rok duszpasterski).
 
Mając na uwadze przepisy ruchu drogowego (np. nakaz używania pasów bezpieczeństwa), należy pamiętać, że zabronionym jest korzystanie ze środków transportu przy jednoczesnym błogosła­wieniu wiernych Najświętszym Sakramentem wysta­wionym w monstrancji.

V.
 
Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich. Wypada w rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej, ale należy uszanować ich ewentualną prośbę o dalsze jej zawieszenie.
VI.
 
Zachęca się wiernych do tradycyjnej praktyki I piątków i sobót miesiąca.
 
ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

Transmisja Nabożeństwa

Dzisiaj o godzinie 18.00 – planujemy transmisję Mszy Świętej, z nabożeństwem do Dzieciątka Jezus.

Harmonogram planowanych transmisji, znajduje się w zakładce „TRANSMISJA NA ŻYWO” – w menu po prawej stronie. Będzie on na bieżąco aktualizowany.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania.

Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego „A” – 24.05.2020 r.

1. Dzisiaj przeżywamy w liturgii Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dzisiaj w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu nasz parafianin – alumn Krzysztof Herbut przyjmie święcenia diakonatu. W sobotę w Katedrze święcenia kapłańskie. Naszą modlitwą otoczmy diakona Krzysztofa i wszystkich, którzy przyjmą te święcenia.
 
2. Msze św. w tygodniu w kościele parafialnym o godz. 18.00, na Różance o godz. 17.00.
 
3. W tym tygodniu przypada:

- W poniedziałek – Nabożeństwo do św. Jana Pawła i z racji 25 dnia miesiąca odbędzie się uroczyste nabożeństwo do Dzieciątka Jezus połączone z odczytaniem podziękowań i próśb oraz błogosławieństwem Cudowną Figurką naszego Dzieciątka. Nabożeństwo odbędzie się w kościele parafialnym o godz. 18.00. Proszę pisać podziękowania i prośby do Dzieciątka na kartkach lub na stronie internetowej.

- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus i wsp. św. Filipa Nereusza

- W środę – nabożeństwo do św. Józefa w int. ofiarodawców

- W czwartek – Nabożeństwo do św. Barbary

- W piątek – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

- W sobotę – Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 
4. W następną niedzielę zakończenie Nabożeństw majowych i uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kończy się okres wielkanocny. Obecnie trwa Nowenna do Ducha Świętego. Zapraszam do udziału.
 
5. We wtorek Dzień Matki. W naszych modlitwach polecamy nasze mamy żyjące i zmarłe. Chciejmy także w ten sposób wyrazić im naszą miłość i wdzięczność.
 
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ub. tygodniu, a w tym proszę …..
 
7. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
8. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie Dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo