OGŁOSZENIE

 
W lutym tego roku złożyłem prośbę do Generała Zakonu OO Karmelitów w Rzymie o Erygowanie Bractwa Dzieciątka Jezus w naszej parafii. We wrześniu otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus w Golcowej zostało erygowane 1 sierpnia 1938 roku przez o. Wilhelma od św. Alberta, ówczesnego generała zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie. Stwierdzając ważność tamtego dokumentu, nie zachodzi potrzeba wydawania nowego dekretu erygującego Bractwo. Na potwierdzenie tego otrzymałem certyfikat podpisany przez o. Generała w Rzymie potwierdzający erygowanie Bractwa w naszej parafii, jak również kserokopię wpisu do Księgi Bractwa.

Okazuje się więc, że Bractwo Dzieciątka Jezus w Golcowej było już w 1938 roku i to oficjalnie erygowane w Rzymie. Potwierdzają to zresztą pamiątki przyjęcia do tego Bractwa z 1938 i 39 roku, które dotarły do mnie, a ich zdjęcia znajdują się w książce.

I tutaj moja prośba – może jeszcze żyją jakieś osoby, które należały do Bractwa przed lub po wojnie. Może udałoby się coś jeszcze spisać, jakieś wspomnienia czy informacje o Bractwie, działalności, modlitwach czy nabożeństwach. I tu wielka prośba do młodszych z tych rodzin, aby próbowali coś się dowiedzieć i spisać, bardzo cenne byłoby, gdyby to świadectwo tych osób było przez nich własnoręcznie podpisane. Proszę więc o kontakt i ewentualne spisane świadectwa.

I kolejna prośba. Ufam, że śp. Maria Śmigiel wielka czcicielka i propagatorka Kultu Dzieciątka Jezus w naszej parafii jest w gronie świętych i błogosławionych w niebie i tam cieszy się i oddaje cześć Bożej Dziecinie. Może więc być naszą pośredniczką i wstawiać się za nami u Jezusa. Możemy więc w naszych modlitwach zwracać się do Dzieciątka Jezus prosząc ją o wstawiennictwo. Może kiedyś podejmiemy starania nawet o proces beatyfikacyjny, ale to nie jest łatwe wezwanie, na ten czas módlmy się do Dzieciątka Jezus przez jej wstawiennictwo, prosząc również Boże Dziecię, aby jeśli będzie taka Jego wola, pozwoliło uczcić śp. Marię jako wielką Jego czcicielkę w gronie błogosławionych i naszych orędowników u Boga. Ale do tego trzeba wiele modlitwy.

Na tę chwilę możemy również zbierać równe świadectwo od tych osób, które jeszcze pamiętają śp. Marię o świętości jej życia. Nie o jakichś szczególnych bohaterskich czynach, chociaż może i takie były, ale przecież była to zwykła, prosta, uboga kobieta, która bez reszty zakochała się w Bożym Dzieciątku i Jemu zawierzyła swoje życie i poświeciła na propagowanie tego kultu także tutaj, w Golcowej, dlatego mam kolejną prośbę o popytanie się o to wśród osób starszych w rodzinie czy wśród znajomych i spisanie jakichś wspomnień o jej życiu, może spotkania z nią, zachowanie, pobożność, pomoc innym, może konkretne przypadki jej modlitw przy chorych do Dzieciątka Jezus i wzywania Jego pomocy, czy jakieś inne wydarzenia z jej życia. Cenne będą świadectwa bezpośrednich świadków i osobiście przez nich podpisane. Bardzo więc proszę o porozmawianie o tym w długie jesienne i zimowe wieczory dopóki jeszcze żyją starsi, którzy ją pamiętają i spisanie tych wspomnień czy świadectw, by oni podpisali i proszę o przekazanie tych świadectw do mnie. Będą przechowane w archiwum parafialnym, może kiedyś będą mogły być wykorzystane, a jeśli nie to zostaną jako świadectwo dla przyszłych pokoleń.
 
Golcowa 25 października 2014 roku ks. Proboszcz
 

XXX Niedziela zwykła „A”- Ur. rocz. poświęcenia kościoła 26.10.2014 r.

1. Dziś przeżywamy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego kościoła. Chcemy wyrazić Bogu Najwyższemu naszą wdzięczność za ten Dom modlitwy, w którym On przebywa, a także za ludzi, którzy go wybudowali i na przestrzeni wieków troszczyli i troszczą się o tę świątynię.
 
2. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe po sumie, a na Różance po Mszy św. o godz. 14.00. W tygodniu Msze św. na Różance o 16.00, w kościele parafialnym o godz. 17.00. W piątek zakończenie nabożeństw różańcowych, choć różaniec możemy i powinniśmy odmawiać codziennie w naszych rodzinach czy indywidualnie.
 
3. W tym tygodniu przypada:.

- We wtorek – święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów i Nowenna do Dzieciątka Jezus.

- W sobotę – 1 listopada, I sobota i Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Nabożeństw będzie następujący: Msze św. o godz. – 7.30 w kościele paraf., 9.00 na Różance i o godz. 11.00 na cmentarzu. Później procesja po cmentarzu i modlitwy za zmarłych.

Pamiętajmy, że jest to wielkie i ważne święto – wszyscy mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. Jest to dzień, w którym oddajemy cześć wszystkim Świętym, czyli zbawionym w niebie. Ale jest to też dzień zadumy i refleksji nad życiem. Pamiętajmy, że prawdziwa pamięć o zmarłych to nie tylko uporządkowany i piękny grób, kwiaty, wieńce i znicze – to też jest ważne, są one jednak tylko wyrazem naszej pamięci o nich, ale nic im nie pomagają; ale najważniejsza pomoc zmarłym to nasza modlitwa, to zamówiona i odprawiona Msza św. w ich intencji, to przyjęcie Komunii św., to zyskanie i ofiarowanie odpustów za zmarłych. Ofiarujmy im ten najcenniejszy dar jaki możemy im dać, jeśli ich kochamy.

- W niedzielę – Dzień zaduszny – dzień szczególnej modlitwy w intencji zmarłych. W tym dniu Msze św. jak w każdą niedzielę. Po sumie procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.
 
4. Przez cały listopad można zyskiwać odpusty za zmarłych:

- W Uroczystość Wszystkich Świętych po południu i w Dzień Zaduszny: wierni mogą, zyskać odpust zupełny (jeden raz w danym dniu), który ofiarują za dusze w czyśćcu cier¬piące. Warunkiem koniecznym jest najpierw wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, a następnie przystąpienie do Spowiedzi i Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej oraz odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Św.

- W listopadzie: można w każdym dniu zy¬skiwać odpusty za dusze Zmarłych, nawiedzając cmentarz i modląc się tutaj za Zmarłych. W dniach od 1 do 8 XI, od¬pust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach – cząstkowy. Warunkiem koniecznym jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do Komunii św., oraz odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Spowiedź św. wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach.

5. W listopadzie będziemy modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach i za nich będą także odprawiane Msze św. Zachęcam do licznego udziału w tej wspólnej modlitwie za zmarłych. Znajdźmy trochę czasu, aby poprzez tę wspólną modlitwę spieszyć z pomocą naszym zmarłym, bo tak naprawdę tylko modlitwa, ofiara mszy św. za nich – liczy się przed Bogiem.

6. Kartki z imionami zmarłych polecanych modlitwom Kościoła w wypominkach można składać w zakrystii lub do puszek na ołtarzu.

7. W ubiegłą niedzielę w całej Polsce odbyło się liczenie wiernych uczestniczących w Mszach św. i przystępujących do Komunii św. W naszej parafii w Mszach św. uczestniczyło w kościele parafialnym – 531 osób, na Różance – 458 osób, razem – 989 osób, Komunię św. przyjęły w kościele parafialnym – 122 osoby, a na Różance – 104 osoby, razem – 226 osób.

8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.

9. Zbiórka do puszki na cmentarzu we Wszystkich Świętych przeznaczona będzie na nowy nagrobek na ks. Lisińskim.

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu proszę: ….

11. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..

12. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 

XXIX Niedziela zwykła „A” – 19.10.2014 r.

1. Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca w Kościele Tydzień Misyjny, w którym modlimy się w intencji misji i za misjonarzy. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na misje.
 
2. Bóg zapłać za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę na chodnik na cmentarzu i Fundusz Stypendialny Dzieła Nowego Tysiąclecia.
 
3. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe w kościele parafialnym po sumie, a na Różance po Mszy św. o godz. 14.00. Msze św. i nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu na Różance o 16.00, w kościele parafialnym o godz. 17.00. Zachęcamy do liczniejszego udziału w nabożeństwach różańcowych i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 
4. Dzisiaj także we wszystkich kościołach w Polsce odbywa się liczenie wiernych uczestniczących w Mszach św.
 
5. W tym tygodniu przypada:

- Dzisiaj wspominamy bł. Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika

- W poniedziałek – wsp. św. Jana Kantego, kapłana

- We wtorek – wsp. bł. Jakuba Strzemię, biskupa i Nowenna do Dzieciątka Jezus.

- W środę – wsp. św. Jana Pawła II, papieża

- W piątek – wsp. bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

- W sobotę – Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

- W przyszłą niedzielę – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego kościoła. Modlić się będziemy w intencji wszystkich dobrodziejów i fundatorów naszych kościołów.
 
5a.W sobotę – z racji 25 dnia miesiąca uroczyste nabożeństwo do Dzieciątka Jezus połączone z odczytaniem podziękowań i próśb oraz błogosławieństwem Cudowną Figurką naszego Dzieciątka. Nabożeństwo to odbędzie się w kościele parafialnym o godz. 17.00. Proszę pisać podziękowania i prośby do Dzieciątka na kartkach lub na stronie internetowej. Kto chciałby się włączyć do Bractwa Dzieciątka Jezus to proszę składać deklaracje.
6. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, aby uporządkować groby swoich bliskich, a może w sąsiedztwie są jakieś groby opuszczone to może choć trochę uprzątnąć. Poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za ten porządek.
 
7. Przez cały ten i w następnym tygodniu będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi pół godziny przed mszą św. Proszę nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni. Pamiętajmy, że prawdziwa pomoc dla zmarłych to modlitwa, Msza św., przyjęcie Komunii św. i zyskanie odpustów.
 
8. Jak co roku będziemy polecać także naszych zmarłych modlitwie Kościoła. Kartki, na których można wypisywać imiona swoich zmarłych są wyłożone na bocznych ołtarzach. Można je później składać w zakrystii lub do skrzynki. Za tych zmarłych będziemy modlić się i będą odprawione Msze św. w listopadzie.
 
9. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne: …..
 
10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu proszę: ..
 
11. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie dnia Pańskiego i całego tygodnia przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
 

XXVIII Niedziela zwykła „A” – 12.10.2014 r.

1. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe w kościele parafialnym po sumie, a na Różance po Mszy św. o godz. 14.00. Msze św. i nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu na Różance o 16.00, w kościele parafialnym o godz. 17.00. Zachęcamy do liczniejszego udziału w nabożeństwach różańcowych i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 
2. Po raz kolejny już obchodzimy w Kościele Polskim Dzień Papieski. W tym roku przeżywamy pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”. Ten dzień jest nie tylko przywołaniem dzieła wielkiego Papieża, ale chcemy także dziękować Bogu za Jego kanonizację i za dar Jego osoby. Podobnie jak w latach poprzednich dzisiaj organizowana jest także przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny dla najzdolniejszych uczniów z najbiedniejszych rodzin. Kto chciałby się włączyć w tę akcję pomocy, to może złożyć dobrowolną ofiarę do puszki przed kościołem.
 
3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest w obu kościołach na chodnik na cmentarzu.
 
4. W tym tygodniu przypada:

- W poniedziałek – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego

- We wtorek – Nowenna do Dzieciątka Jezus, a także Dzień Edukacji. W modlitwie pamiętajmy o nauczycielach, wychowawcach i katechetach.

- W środę – wsp. św. Teresy od Jezusa

- W czwartek – wsp. św. Jadwigi Śląskiej, a także 36 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Pamiętamy w modlitwie również o Księdzu Arcybiskupie Józefie Michaliku, z racji 28 rocznicy jego święceń biskupich.

- W piątek – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 16.30 w kościele parafialnym będzie program słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z okazji Dnia Papieskiego. Zapraszamy.

- W sobotę – święto św. Łukasza Ewangelisty, Patrona Służby Zdrowia i równocześnie Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nieustającej Pomocy.
 
5. Za tydzień w niedzielę – wsp. bł. Jerzego Popiełuszki i niedziela misyjna. Składka na misje.
 
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, a w tym proszę:……
 
7. W tym tygodniu będą odprawione następujące intencje mszalne …..
 
8. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru Niedzieli.
 
Na radosne przeżywanie dnia Pańskiego i całego tygodnia życzymy Wam drodzy Parafianie i Goście obfitych łask Bożych i przyjmijcie Boże błogosławieństwo.