Więcej wiernych w kościołach

Rząd zmniejsza restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych.

Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

W obu naszych kościołach w liturgii może uczestniczyć ok. 30 osób.

This entry was posted in Aktualności, Ogłoszenia Parafialne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.