Historia kościoła


W Różance, górnej części Golcowej na parceli o powierzchni 15 a w latach 1973 – 1981 wybudowano kościół dojazdowy p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W znacznej części został on ufundowany przez Karolinę i Błażeja Doboszów – rodaków golcowskich z USA. Mimo bardzo wielu szykan ze strony władz państwowych oraz tzw. czynników partyjnych inwestycję tę udało się doprowadzić do końca.

Świątynię konsekrował ówczesny ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk 21 czerwca 1981 roku.
W 2012 roku przeprowadzono poważny remont kościoła. W ramach tego remontu wykonano następujące prace:

 • nad nawą główną wzmocniono krokwie i częściowo przy końcach wymieniono na nowe
 • nad boczą nawą założono nowe krokwie
 • wykonano nowe konstrukcje wieżyczki i wieży nad dzwonnicą
 • całość dachu nad kościołem ocieplono 15 cm warstwą wełny
 • założono folię i pełne deskowanie
 • całość przykryto blachą tytanowo-cynkową – w ilości 3 tony 200 kg
 • wykonano nowe 3 krzyże ze stali nierdzewnej i na nich mosiężne kule
 • wykonano nową konstrukcję ściany czołowej z podwójnej płyty, wewnątrz wełna – na zew. styropian i tynk szlachetny
 • w tejże ścianie zamontowano 2 nowe aluminiowe okna
 • wykonano nowe odgromienie całego kościoła
 • wypiaskowano i pomalowano żaluzje na dzwonnicy
 • wykonano modrzewiową podbitkę wokół kościoła i wieży
 • pomalowano okna od strony zewnętrznej

Comments are closed.