Cmentarz Parafialny

REGULAMIN

CMENTARZA PARAFIALNEGO W GOLCOWEJ

1. Zarządcą cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka w Golcowej.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do:

1) zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym,

2) przestrzegania porządku i czystości

3. Zabronione jest przebywanie na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym i spożywanie napojów alkoholowych.

4. Zabronione jest sadzenie drzew i krzewów bez zgody Zarządcy cmentarza oraz zabrania się niszczenia drzew.

5. Obowiązek pielęgnacji grobów należy do rodziny zmarłych.

6. Zamiar wykonania nowego nagrobka, piwniczki lub remont już istniejącego należy zgłosić i uzgodnić z Zarządcą Cmentarza oraz wnieść ustalone opłaty.

7. Prace remontowe i budowlane prowadzone na cmentarzach przy nagrobkach i grobowcach oraz usługi pogrzebowe wymagają zezwolenia Zarządcy Cmentarza.

8. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych mogą sprowadzać potrzebne materiały budowlane po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza.

9. Zobowiązuje się osoby porządkujące miejsca grobów swoich bliskich, czy ich otoczenia o wysypywanie śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.

10. Wjeżdżanie na cmentarz pojazdami odbywa się za zezwoleniem Zarządcy Cmentarza.

11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.

 

REGULAMIN

korzystania z Kaplicy Cmentarnej

 

1. Kaplica Cmentarna położona na cmentarzu parafialnym w Golcowej stanowi własność Parafii Golcowa.

2. Zarządcą Kaplicy Cmentarnej jest Ksiądz Proboszcz.

3. Korzystanie z Kaplicy Cmentarnej dla Parafian jest nieodpłatne,  z poza Parafii odpłatne, zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej.

4. Zezwolenia na skorzystanie z Kaplicy celem przechowania Ciała Zmarłych udziela Ksiądz Proboszcz.

5. Klucze do Kaplicy są u Pana Grabarza, który udostępni je po uzyskaniu zgody od Ks. Proboszcza.

6. Niedozwolone jest samowolne usuwanie i przestawianie urządzeń w Kaplicy.

7. Za sprzęt znajdujący się w Kaplicy odpowiada Rodzina Zmarłego.

8. W trakcie przechowywania Ciała Zmarłego w kaplicy jest możliwość przebywania w niej i modlitwy przez cały ten czas.

9. Przy wychodzeniu wszystkich z Kaplicy pamiętamy o:

- wyłączeniu świateł wewnątrz Kaplicy

- wyłączeniu światła w chłodni

- zgaszeniu świec

10. Podczas przechowywania Ciała Zmarłego w Kaplicy można włączyć (także na noc) światła na balkonie (przy wejściu)-( na tablicy przełącznik nr 3).

11. Po wyprowadzeniu Ciała Zmarłego z Kaplicy w czasie pogrzebu wyłączamy wszystkie światła i wyłączamy chłodnię wyłącznikiem i kabel z gniazdka.

12. Po pogrzebie robimy w miarę możliwości porządek i przekazujemy Kaplicę, i klucze Panu Grabarzowi.

 

 

Comments are closed.