Pokuta


Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane…
(J 20, 22-23)


Wszystkie, nawet najcięższe grzechy po chrzcie popełnione, Pan Bóg w swoim nieograniczonym miłosierdziu, żałującemu za nie człowiekowi odpuszcza. Wielką pomocą w przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania powinien służyć rachunek sumienia.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:
Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Postanowienie poprawy
Szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Propozycja rachunku sumienia:

Do korzystania z sakramentu zapraszamy:
Około 30 min. przed każdą Mszą św.

Przypomnienie Formy Spowiedzi:

Klękając przy konfesjonale Ponitent, mówi wyraźnie:

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”

Kapłan odpowiada:

„Na wieki wieków. Amen”

Penitent: Żegna się i mówi:

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mam …. lat. Jestem (dzieckiem, uczniem, żonatym, mężatką, wdową). Ostatni raz spowiadałem się przed (miesiącem, miesiącami…). Zadaną pokutę na ostatniej Spowiedzi świętej wypełniłem, grzechu nie zataiłem. Od ostatniej Spowiedzi świętej obraziłem Boga następującymi grzechami: (przy grzechach ciężkich należy podać ich liczbę i okoliczności)…

Po wyznaniu grzechów penitent mówi:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy żałuję i proszę o zbawienną pokutę i rozgrzeszenie

Kapłan: Udziela krótkiej nauki, wyznacza pokutę i udziela rozgrzeszenia, czyniąc znak krzyża świętego przy słowach…

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

Penitent: Żegna się, gdy Kapłan czyni znak krzyża świętego i odpowiada:

„Amen”

Kapłan:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Penitent:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan:

Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

Potem lekko zapuka.

Po zapukaniu mówimy:

Bóg zapłać

i odchodzimy.

Comments are closed.