Bierzmowanie


Wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego…
(Dz 8, 14-17).

Bierzmowanie umacnia w przyjmującym wiarę, aby świadczyć słowem i życiem o Jezusie Chrystusie oraz obdarza darami Ducha Świętego.

Sakrament ten udzielany jest w trzeciej klasie gimnazjum po trzyletnim przygotowaniu przy parafii tym, którzy szczerze pragną otrzymać ten sakrament. W przygotowaniu parafialnym uczestniczy młodzież naszej parafii razem ze swoimi rodzicami. Młodzież starsza i dorośli, którzy chcą przystąpić do tego sakramentu, zgłaszają się w kancelarii

Ogólne warunki:

  • Bierzmowanie może otrzymać tylko człowiek ochrzczony
  • Szczera wola przyjęcia tego sakramentu (przyjmuję sakrament czyli rzeczywistość w której spotykam się z Bogiem udzielającym mi swojej łaski i posyłającym Ducha Świętego)
  • Czyste serce – stan łaski uświęcającej
  • Odpowiednie przygotowanie potwierdzone Indeksem

Niektóre rozporządzenia dotyczące przygotowania młodzieży do bierzmowania wg Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

Statut 320.

Do sakramentu bierzmowania dopuszcza się młodzież gimnazjalną. Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania przez każdego kandydata była przemyślana i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła.

Statut 273 § 1.

Proboszcz ma się troszczyć, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie własnej parafii.

Statut 121.

Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w tym do sakramentu bierzmowania.

Statut 322 § 5.

Kandydatów do bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi w parafii grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na możliwość włączenia się w apostolstwo świeckich.

Statut 322 § 3.

Zaleca się korzystanie z formacyjnej funkcji domów rekolekcyjnych w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Statut 273 § 1.

Przygotowanie do bierzmowania to szczególny okres pracy trzeźwościowej z młodzieżą.

Statut 324 § 1.

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania należy objąć specjalną katechezą rodziców i świadków bierzmowania.

Statut 328.

Duszpasterze zadbają, aby bierzmowani, ich rodzice i świadkowie bierzmowania spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych.

Statut 426.

Składkę z Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeznacza się na Fundusz Młodzieżowy, służący wspieraniu inicjatyw duszpasterskich o zasięgu ogólnodiecezjalnym lub rejonowym.

Comments are closed.