Oaza


Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku : młodzież, dzieci, dorosłych.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego i ułożone w kształt krzyża.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

Ruch Światło – Życie powszechnie znany jest jako „oaza młodzieżowa”. W naszej parafii wspólnota ta składa się z ok. 25 osób , które spotykają się w każdą sobotę o godz. 16.00. Naszym opiekunem jest ks. Paweł Zając.

Na naszych spotkaniach, śpiewamy, modlimy się, bawimy, rozwijamy naszą formację i pogłębiamy wiarę. Odkrywamy radość bycia z Chrystusem i bycia dla drugiego człowieka.

Wszystkich zainteresowanych
Ruchem Światło-Życie
Serdecznie zapraszamy!


Comments are closed.