DSM


Dziewczęca Służba Maryjna – określenie to zawiera najkrótszą syntezę programu duszpasterskiego realizowanego dla duchowego i moralnego rozwoju dziewcząt. Oto pełniejszy sens określenia Dziewczęca Służba Maryjna:

Dziewczęca - świadomie i wbrew modnej dziś i wszechobecnej koedukacji, prowadzimy pracę z dziewczętami mając na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, że są kobietami „in statu ferii” – czyli na tym etapie, kiedy kobiecość w nich dopiero się budzi i rozwija. Chcemy pomóc im zarówno  w odkryciu właściwego obrazu ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak  i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości. Do naszych grup mogą należeć dziewczęta w wieku od 9 do 16 lat.

Służba – określenie to mówi o celu istnienia grupy. Jest nim najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenie sił, praca dla jakiejś ważnej i dobrej sprawy czy idei. Służyć, to znaczy także „być do czyjejś dyspozycji, być komuś w czymś pomocnym” (por. Słownik języka polskiego,     t. III, s. 262, Warszawa 1981). Inspirację do kształtowania takiej postawy można czerpać zarówno z życia świeckiego, w którym nawet określone ważne zawody nazywa się służbą (służba zdrowia, służba wojskowa, itp.), jak i przede wszystkim ze źródeł religijnych. Sam Chrystus, Syn Boży, nazywany przez Proroków Starego Testamentu „Sługą Jahwe”, przyszedł, aby służyć i polecił Apostołom, by byli sługami wszystkich. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja. Dlatego przyjęta nazwa zawiera przymiotnik „Maryjna”.

Maryjna - Dziewica z Nazaretu powiedziała przy Zwiastowaniu, że jest i pragnie być zawsze służebnicą Pańską. W czasie swego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała Apostołom i pierwszym gminom chrześcijańskim. Teraz służy Kościołowi jako Jego najlepsza Matka.

Dziewczęca Służba Maryjna  w naszej parafii powstała  8. XII. 2010 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to data przypadkowa, ponieważ jest to patronalne święto DSM.  Maryjki” otrzymują wtedy cudowne medaliki, oraz biało-niebieskie stroje. Dziewczęta podczas tej uroczystości zobowiązują się do gorliwego wypełniania obowiązków wynikających ze wstąpienia do formacji oraz powierzają się opiece Matki Bożej.

W chwili obecnej nasza grupa liczy 15 dziewczynek z klasy I Gimnazjum oraz IV -VI  szkoły podstawowej.

Jak włączyć się do DSM ?

Nic prostszego!

Wystarczy tylko chcieć – chcieć coś z siebie dać.
Komu? – Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom.
Zgłosić swoją gotowość i przyjść na spotkanie.

Zapraszamy

Zachęcamy wszystkie chętne dziewczynki do przyłączenia się do nas.

Comments are closed.