KSM


„Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów


„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”(Statut KSM, par. 13)

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powstał w naszej parafii 10 maja 1994 roku z inicjatywy byłego ks. proboszcza Józefa Marka. Jest jednym z najstarszych oddziałów w diecezji. Na dzień dzisiejszy do naszej wspólnoty należy: 27 osób w tym: 15 kandydatów oraz 12 członków po przyrzeczeniu. Są to uczniowie gimnazjum, szkół średnich, studenci oraz osoby pracujące. Członkowie oddziału w ostatnim czasie wchodzili w skład Zarządu Diecezjalnego. Naszym asystentem jest ks. Paweł Zając.

Wspólnota KSM stara się włączać w życie naszej parafii przez oprawę liturgiczną niedzielnych i świątecznych Mszy św. oraz aktywny udział w Nabożeństwach Fatimskich czy Drogi Krzyżowej. Czuwamy przy Najświętszym Sakramencie podczas Triduum Paschalnego. Od wielu już lat organizujemy opłatek dla mieszkańców naszej wioski. Tradycją jest, że prawie cały oddział wyrusza w sierpniu na pątniczy szlak do Kalwarii Pacławskiej. Ściśle współpracujemy z Zarządem Diecezjalnym, wyjeżdżamy do „Ośrodka Nadzieja” na rekolekcje, szkolenia, zloty.

Spotkania oddziału odbywają się w każdy piątek po wspólnej Eucharystii.

Jak włączyć się do KSM ?

Nic prostszego!

Wystarczy tylko chcieć – chcieć coś z siebie dać.
Komu? – Panu Bogu, grupie i innym ludziom.
Zgłosić swoją gotowość i przyjść na spotkanie.

Zapraszamy

Zachęcamy młodych do przyłączenia się do nas.


Comments are closed.