Zajęcia edukacyjne

W ofercie Zespołu Kościelnego pojawiły się nowe wydarzenia edukacyjne, będą to „żywe lekcje” historii, języka polskiego, religii i zajęć artystycznych.

Będą one skierowane do uczniów funkcjonujących w Golcowej szkół. Proponowane formy zajęć mają duże znaczenie wychowawcze. Ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z lokalnymi wytworami kultury materialnej, a także obejrzeć przygotowaną prezentację multimedialną (o charakterze filmowym). Żywe lekcje historii to niebanalna forma kontaktu z wydarzeniami z minionych epok.

Nauczyciele korzystając z możliwości przeprowadzenia lekcji: historii, j. polskiego, plastyki, zajęć artystycznych czy religii w zabytkowym kościele, mogą wykorzystać różne elementy architektury, sztuki, kultury i religii w zrealizowaniu tematów lekcyjnych.

Takie wykorzystanie walorów edukacyjnych zabytkowego kościoła, który jest świadkiem życia i działalności mieszkańców tej miejscowości żyjących tutaj na przestrzeni wielu stuleci, pomoże młodym lepiej zrozumieć czym żyli nasi przodkowie, pozwoli lepiej przyswoić sobie wiedzę o kulturze i przeszłości własnego regionu.

Comments are closed.