Prezentacje

Dla wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem zabytkowego Zespołu kościelnego w Golcowej została przygotowana prezentacja multimedialna (która ma charakter filmowy) przedstawiająca wszystkie najcenniejsze walory obiektu i jego wyposażenia.

Prezentacja trwa ok. 30 minut, w tym czasie lektor nakieruje zwiedzających na istotne elementy konstrukcyjne i architektoniczne zabytkowego Zespołu Kościelnego oraz wystrój i wyposażenie wnętrza kościoła. Jednym z prezentowanych elementów jest typ konstrukcji kościoła, gdyż jest to kościół drewniany w stylu gotyckim, zbudowany z drzewa modrzewiowego. Przy jego budowie zastosowano system więźbowo-zaskrzynieniowo-zaczepowy należący do najstarszych typów konstrukcyjnych kościołów drewnianych.

Szczególna uwaga zostanie też skierowana na bardzo dobrze zachowaną storczykową konstrukcję więźby dachowej. Kolejnym prezentowanym elementem jest wyposażenie kościoła – wyjątkowo bogate, a przy tym kompletne, które ukazuje sposób, w jaki uposażano średniowieczną świątynię, dopasowując do jej wnętrza obiekty niejednolite, ani czasowo, ani stylistycznie, a pomimo to współistniejące ze sobą i odpowiadające szczytowym fazom rozwoju sztuki polskiej w najważniejszych ośrodkach artystycznych.

Ruchome wyposażenie świątyni reprezentuje zespół obiektów powstałych na przestrzeni stuleci. Szczególne miejsce w prezentacji zajmuje też polichromia, która zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest reliktem świadczącym o żywej działalności artystycznej regionalnych twórców, którzy na przestrzeni XIX i XX w. kształtowali wystrój malarski wielu drewnianych kościołów Podkarpacia.

Prezentacja ujmuje najcenniejsze walory obiektu i jego wyposażenia, a także eksponuje elementy niedostępne bądź mało widoczne z poziomu kościoła dostępnego dla zwiedzających.Film i Prezentacja jest dostępna również w języku angielskim.

Movie and presentation also in English.

Comments are closed.