Zapytanie ofertowe 3)

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole kościelnym w Golcowej

1.   Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej

Golcowa 1, 36-230 Domaradz

telefon:            13 43 47 103

fax:                  13 43 43 361

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości powyżej 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

3.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole kościelnym w Golcowej w ramach projektu: Konserwacja
i restauracja drewnianego kościoła z XV w. p.w. św. Barbary oraz budynku Lamusa wraz
z zakupem wyposażenia służącego zachowaniu i udostępnieniu Zespołu Kościelnego
w Golcowej
KOD CPV – 45262710-1

Zakres rzeczowy – opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1. Konserwację i restaurację księgi „Liber Documentorum Ecclesia Parochialis in Golcowa,
  2. Konserwację i restaurację dekoracji malarskich (polichromii):

-      ścian we wnętrzu zakrystii,

-      w nawie głównej (filarów), nawach bocznych (ścian, stropu i pilastrów), chóru (stropu, balustrady i ściany zachodniej).

  1. Konserwację i restaurację wyposażenia ruchomego kościoła:

-      ołtarza głównego,

-      pary ołtarzy bocznych przy tęczy (św. Barbary i Matki Bożej Nieustającej Pomocy),

-      ołtarza bocznego p.w. Dzieciątka Jezus,

-      ambony,

-      prospektu organowego,

-      feretronu,

-      chrzcielnicy,

-      rzeźby Chrystus Zmartwychwstały,

-      rzeźby Krucyfiks z belki tęczowej,

-      rzeźby Krucyfiks w zakrystii,

-      konfesjonału,

-      obrazów sztalugowych: Matka Boża Jackowa, św. Barbara, św. Stanisław Kostka, św. Jacek,

-      pająka w nawie.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

  1. Zapytanie ofertowe (plik)
  2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik)
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.