Zapytanie ofertowe 2)

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane i instalacyjne
w budynkach Zespołu kościelnego w Golcowej

1.   Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej

Golcowa 1, 36-230 Domaradz

telefon:            13 43 47 103

fax:                  13 43 43 361

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości powyżej 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

3.  Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy w budynkach Zespołu kościelnego w Golcowej w ramach projektu: Konserwacja i restauracja drewnianego kościoła z XV w. p.w. św. Barbary oraz budynku Lamusa wraz z zakupem wyposażenia służącego zachowaniu i udostępnieniu Zespołu Kościelnego w Golcowej KOD CPV – 45453000-7, 45310000-3

Zakres rzeczowy – opis przedmiotu zamówienia – obejmuje:

1. Roboty budowlane w budynku Lamusa wchodzącego w skład Zespołu kościelnego w Golcowej:

-         wykonanie nowych fundamentów oraz przemurowanie lub częściowa wymiana kamiennej podmurówki,

-         wykonanie izolacji poziomej na podmurówce pod podwalinami,

-         wymiana podwalin oraz wymiana lub flekowanie zniszczonych lub uszkodzonych belek konstrukcji zrębowej nad podwalinami,

-         wymiana zniszczonych lub uszkodzonych elementów konstrukcji dachu z powtórzeniem oryginalnych przekrojów,

-         wymiana gontowego pokrycia dachu na pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej felcowanej,

-         wymiana gontowego szalunku ścian zewnętrznych,

-         odeskowanie ścian wewnętrznych budynku,

-         wykonanie podłogi z desek na legarach wewnątrz budynku,

-         impregnacja drewnianych elementów konstrukcji zrębowej ścian, konstrukcji dachu, deskowania oraz szalunku gontowego,

-         wymiana stolarki drzwiowej (1 szt.) i okiennej (2 szt.) z odtworzeniem pierwotnych wymiarów
i kształtów,

-         zamontowanie rynien odprowadzających wodę z dachu,

-         aranżacja przestrzeni muzealnej w budynku Lamusa – zakup i montaż gablot, regałów i półek.

2. Roboty instalacyjne w budynku Lamusa i w kościele p.w. św. Barbary w Golcowej.

-         wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Lamusa,

-         montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Lamusa i budynku kościoła.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

  1. Zapytanie ofertowe (plik)
  2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik)
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.