Zapytanie ofertowe 1)

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole kościelnym w Golcowej

1.   Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej

Golcowa 1, 36-230 Domaradz

telefon:            13 43 47 103

fax:                  13 43 43 361

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości powyżej 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

3.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole kościelnym w Golcowej w ramach projektu: Konserwacja i restauracja drewnianego kościoła z XV w. p.w. św. Barbary oraz budynku Lamusa wraz z zakupem wyposażenia służącego zachowaniu i udostępnieniu Zespołu Kościelnego w Golcowej KOD CPV – 90711500-9

Zakres rzeczowy – opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

-         Wykonanie tras kablowych wewnętrznych i zewnętrznych;

-         Montaż okablowania w wykonanych trasach;

-         Montaż czterech kamer IP wewnętrznych kopułkowych oraz sześciu kamer IP zewnętrznych;

-         Montaż rejestratora w szafie w budynku plebani;

-         Uruchomienie systemu.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

  1. Zapytanie ofertowe (plik)
  2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik)
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.