W hołdzie bł. Janowi Pawłowi II

22 października 2012r w Zespole Szkół w Golcowej odbył się międzyszkolny przegląd piosenki religijnej W hołdzie Janowi Pawłowi II zorganizowany przez P. Annę Podczaszy. W imprezie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką Pani Elżbiety Ślęczkowskiej oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Golcowej. W nastroju powagi i skupienia młodzi artyści przypomnieli wszystkim historię życia naszego papieża. Śpiewali pieśni bliskie sercu Jana Pawła II oraz te, które powstały po jego śmierci. Śpiew przeplatały fragmenty filmów z życia papieża. Każdy z osiemnastu uczestników przeglądu zaprezentował wysoki poziom artystyczny. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Ks. Proboszcz Tadeusz Pikor, który wraz ze sklepikiem szkolnym ufundował wszystkim uczestnikom nagrody pamiątkowe dyplomy.

Kliknij, aby przejść do galerii

Kliknij, aby przejść do galerii

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.