Ogłoszenie 3)

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 7 listopada 2017 roku na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole kościelnym w Golcowej w ramach projektu: Konserwacja i restauracja drewnianego kościoła z XV w. p.w. św. Barbary oraz budynku Lamusa wraz z zakupem wyposażenia służącego zachowaniu i udostępnieniu Zespołu Kościelnego w Golcowej.

Poniżej podaję wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole kościelnym w Golcowej, które obejmują:

  1. Konserwację i restaurację księgi „Liber Documentorum Ecclesia Parochialis in Golcowa,
  2. Konserwację i restaurację dekoracji malarskich (polichromii):

-      ścian we wnętrzu zakrystii,
-      w nawie głównej (filarów), nawach bocznych (ścian, stropu i pilastrów), chóru (stropu, balustrady i ściany zachodniej).

  1. Konserwację i restaurację wyposażenia ruchomego kościoła:

-      ołtarza głównego,
-      pary ołtarzy bocznych przy tęczy (św. Barbary i Matki Bożej Nieustającej Pomocy),
-      ołtarza bocznego p.w. Dzieciątka Jezus,
-      ambony,
-      prospektu organowego,
-      feretronu,
-      chrzcielnicy,
-      rzeźby Chrystus Zmartwychwstały,
-      rzeźby Krucyfiks z belki tęczowej,
-      rzeźby Krucyfiks w zakrystii,
-      konfesjonału,
-      obrazów sztalugowych: Matka Boża Jackowa, św. Barbara, św. Stanisław Kostka, św. Jacek,
-      pająka w nawie.

Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 11.12.2017 roku do godziny 12:00:

  1. Kompleksowa Konserwacja Zabytków A. Filip, M. Filip s.c, ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów, cena oferty: 2 114 842,59 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy: Kompleksowa Konserwacja Zabytków A. Filip, M. Filip s.c, ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów, cena oferty: 2 114 842,59 zł brutto.

Dziękuję za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,

Ksiądz Tadeusz Pikor
Proboszcz Parafii p.w. św. Barbary w Golcowej

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.