Ogłoszenie 1)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2017 roku na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostaw w budynkach Zespołu kościelnego w Golcowej w ramach projektu: Konserwacja i restauracja drewnianego kościoła z XV w. p.w. św. Barbary oraz budynku Lamusa wraz z zakupem wyposażenia służącego zachowaniu i udostępnieniu Zespołu Kościelnego w Golcowej.

Poniżej podaję wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostaw w budynkach Zespołu kościelnego w Golcowej, które obejmują:

  1. Roboty budowlane w budynku Lamusa wchodzącego w skład Zespołu kościelnego w Golcowej:

-        wykonanie nowych fundamentów oraz przemurowanie lub częściowa wymiana kamiennej podmurówki,

-        wykonanie izolacji poziomej na podmurówce pod podwalinami,

-        wymiana podwalin oraz wymiana lub flekowanie zniszczonych lub uszkodzonych belek konstrukcji zrębowej nad podwalinami,

-        wymiana zniszczonych lub uszkodzonych elementów konstrukcji dachu z powtórzeniem oryginalnych przekrojów,

-        wymiana gontowego pokrycia dachu na pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej felcowanej,

-        wymiana gontowego szalunku ścian zewnętrznych,

-        odeskowanie ścian wewnętrznych budynku,

-        wykonanie podłogi z desek na legarach wewnątrz budynku,

-        impregnacja drewnianych elementów konstrukcji zrębowej ścian, konstrukcji dachu, deskowania oraz szalunku gontowego,

-        wymiana stolarki drzwiowej (1 szt.) i okiennej (2 szt.) z odtworzeniem pierwotnych wymiarów
i kształtów,

-        zamontowanie rynien odprowadzających wodę z dachu,

-        aranżacja przestrzeni muzealnej w budynku Lamusa – zakup i montaż gablot, regałów i półek.

  1. Roboty instalacyjne w budynku Lamusa i w kościele p.w. św. Barbary w Golcowej.

-        wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Lamusa

-        montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Lamusa i budynku kościoła.

 

Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 07.09.2017 roku do godziny 12:00:

  1. Zakład Budowlano-Konserwatorski „PORTAL” Kazimierz Gołda 36-230 Domaradz 412A, cena oferty: 129 636,32 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy: Zakład Budowlano-Konserwatorski „PORTAL” Kazimierz Gołda 36-230 Domaradz 412A, cena oferty: 129 636,32 zł brutto.

 Dziękuję za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,

Ksiądz Tadeusz Pikor

Proboszcz Parafii p.w. św. Barbary w Golcowej

 
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

  1. Ogłoszenie ofertowe(plik)
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.