Wystrój kościoła


Kościół usytuowany jest na zboczu, prowadzi do niego dość strome podejście wyłożone kostką brukową i zabezpieczone murem oporowym z jednej i drugiej strony. Mur oporowy otacza również plac kościelny z trzech stron kościoła.
Wnętrze kościoła jest jednonawowe, z lewej strony znajduje się obszerna boczna kaplica.

 • Ołtarz główny – znajduje się w prezbiterium, które jest podwyższone o trzy stopnie; drewniany wykonany w 2003 r. przez miejscowego stolarza Jana Herbuta i rzeźbiarza z Zagórza Jana Mogilanego.
  W polu głównym ołtarza w niszy znajduje się figura Serca Pana Jezusa i wysuwany obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Po lewej i prawej stronie między kolumnami umieszczone są figury św. Piotra i św. Pawła.
  Niżej niszy znajduje się metalowe tabernakulum. Po obu stronach tabernakulum znajdują się dwa anioły w postawie adoracyjnej.
  W górnej części ołtarza widnieją mniejsze figuryśw. Wojciecha i św. Stanisława biskupa, a między nimi obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Nad obrazem widoczny jest Duch Święty w postaci gołębicy.
  Na wysokości mensy po obu stronach na czterech filarach ołtarza są umieszczone owalne obrazy namalowane na drewnie przedstawiające czterech Ewangelistów. Poniżej mensy znajduje się płaskorzeźba Ostatnia Wieczerza.

 • Ołtarz soborowy jest wykonany z marmuru, konsekrowany.
  W prezbiterium znajduje się także wykonana z marmuru ambonka stojąca obok ołtarza.
  Po prawej i po lewej stronie prezbiterium znajdują się ławki z wysokimi rzeźbionymi oparciami w formie stalli bez przedniej części, wykonane przez Jana Mogilanego. Rzeźby przedstawiają polskich Świętych i Błogosławionych wyniesionych do tej godności przez Sł. Bożego Jana Pawła II.

 • Ołtarz boczny (w kaplicy) – drewniany, wykonany w 2008 roku przez stolarza Jana Herbuta i rzeźbiarza Jana Mogilanego z Zagórza. W jego centrum znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia z Leżajska. Po lewej stronie obrazu umieszczona jest figura bł. Jana Balickiego, a po prawej św. Józefa Sebastiana Pelczara. Pod obrazem znajduje się drewniane tabernakulum, a niżej antepedium z płaskorzeźbą Pana Jezusa Zmartwychwstałego, która przesłania figurę Pana Jezusa w grobie. Nad ołtarzem umieszczony jest symbol (trójkąt) Bożej Opatrzności.

 • Nawę kościoła wypełniają dwa rzędy ławek wysokich, z oparciem (20 sztuk) wykonanych przez Jana Herbuta z Golcowej w 2006 roku. Zostały one ufundowane przez  p. Zofię Smoluch z Kanady, pochodzącą z Golcowej.

 • Natomiast w bocznej kaplicy znajdują się 5 rzędów krzeseł (po 5 sztuk) i 4 ławki niskie.

 • Okna – 14 sztuk, ramy metalowe, w większości z nich znajdują się witraże.

 • Oświetlenie kościoła stanowią: 2 reflektory w prezbiterium, 2 żyrandole (pająki) w nawie głównej oraz 10 kinkietów ściennych.

 • W tylnej części kościoła ustawione są dwa nowe, dębowe konfesjonały.

 • Organy – znajdują się na niewielkim chórze; ośmiogłosowe wykonane przez firmę Józefa Cynara z Wrocławia w 1981 roku.

 • Poniżej prezbiterium jest wejście do niewielkiej zakrystii.

 • Na niewielkich filarach między nawą a prezbiterium umieszczone są figury Matki Bożej i św. Józefa.

 • Na ścianach w nawie głównej znajdują się stacje Drogi Krzyżowej wykonane z drewna, rzeźbione.

 • W nawie bocznej na ścianach wiszą obrazy:
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa,
  • Pana Jezusa na Krzyżu,
  • Jezusa Miłosiernego
 • W kościele wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania, a w pomieszczeniu za zakrystią znajduje się piec gazowy

Wokół kościoła wykonany jest chodnik z kostki brukowej.

Comments are closed.